12 mei: Zondag van de Goede Herder – roepingenzondag

Ingestuurd door Karel Donders

 

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven” (Joh. 10, 27-28). Deze woorden helpen ons verstaan dat niemand zich volgeling van Jezus kan noemen; tenzij men naar zijn stem luistert.

Het beeld van de herder en van de schapen verwijst naar de nauwe band die Jezus met elk van ons wil aangaan. Hij is onze gids, onze meester, onze vriend, ons voorbeeld, maar bovenal is Hij onze Verlosser. Inderdaad in de evangelische passage luidt het: “Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven” (Joh. 10, 28). Wie mag zo iets zeggen? Alleen Jezus, omdat de “hand” van Jezus één is met de “hand” van de Vader en de Vader “is groter dan allen” (Joh. 10, 29).

Heel sterk moedig ik het beleven van deze diepe vriendschap met de Heer aan, bovenal om God nieuwe roepingen tot het priesterschap en het toegewijde leven af te smeken. Het volk van God moet geleid worden door herders die hun leven durven geven aan de dienst van het Evangelie. Ik vraag daarom aan parochiegemeenschappen, verenigingen en de vele gebedsgroepen die er in de Kerk zijn om, in weerwil van bekoringen tot ontmoediging, blijvend de Heer arbeiders voor de oogst te vragen. Moge God ons priesters schenken die van het Evangelie houden en die de naaste van eenieder willen worden, om zo levende tekenen van Gods barmhartige liefde te zijn.

Paus Franciscus

 

Gebed om je roeping te ontdekken

Geduldige God,

U roept mij
in de stilte van uw Woord
in het gebeuren van alledag
in het gezicht naast mij.

U fluistert,
wacht op mij
op mijn antwoord
op mijn inzet
op mijn uitgaan naar U.

Als ik aarzel,
spreekt U mij opnieuw toe
in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag:
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha
in Jezus Christus, uw gelaat,
uitgegaan om ons te zoeken
tot het uiterste is gegaan
om ons te brengen tot U.

Bewerk mijn hart: dat het horen mag,
Breek min hart: dat het uitstromen mag,
Genees mijn hart: dat het verbinden mag,
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag
aan U.

Tekst: Zr. Maria Verstraeten OSB, abdis Onze Lieve Vrouwe Abdij – Oosterhout.