Waarom word ik katholiek?

waar je mee omgaat, word je mee besmet”

wim-stegenga-2U heeft het waarschijnlijk in de laatste Lucasbrief gelezen: er worden binnenkort 4 nieuwe katholieken in onze parochie gevormd; een toch wel uitzonderlijke gebeurtenis in deze tijd, te meer omdat het hier gaat om 4 protestants gedoopten !

Waarom wordt iemand op zo’n hoge leeftijd, ik ben bijna 82 jaar, opeens katholiek? Het bovenstaande spreekwoord heeft er in mijn geval wel degelijk zeer veel mee te maken. Door mijn huwelijk met Carla Schulte ben ik vanaf ongeveer 2002 zeer regelmatig met haar “ter kerke” gegaan en heb ik dus een groot aantal jaren met het rooms-katholieke geloof kennis kunnen maken. Er is/was best een grote basis voor mijn geloof in Christus, maar het gaat te ver om dat hier allemaal te vertellen. Wel zijn er een aantal oorzaken voor mijn  overstap waarvan ik er twee wil noemen.

Ten eerste heeft de 2e Encycliek van Paus Franciscus, Laudato-si (de Zorg voor ons gemeenschappelijk huis) die we o.l.v. pastor Antoinette Bottenberg in een gespreksgroep uitvoerig besproken hebben, mij aangezet om me meer te verdiepen in wat mijn geloof zou kunnen betekenen in deze schreeuw om verbetering van die Zorg.

Daar kwamen voor mij veel vragen uit voort en dan ben ik weer terug bij het bovenaangehaalde spreekwoord. De steeds weer terugkerende aandacht die besteed wordt aan de liefde voor elkaar. Ik ervaar dit als zeer positief aanwezig in de St.Catharinaparochie. Vandaar !!

De tweede reden is de serie van 8 avonden met diaken Rini Bouwman waar diep is ingegaan op wat geloven nu eigenlijk is en wel specifiek ‘Rooms-Katholiek geloven’.  We hebben toen uitvoerig kunnen discussiëren over alle gebruiken en rituelen in de RK kerk en daaruit is voor mij het gevoel geboren dat ik hier ook deel van uit wil maken. Vandaar !!

Ik ben blij dat voor mij en de 3 anderen op zondag 11 december 2016 het dan werkelijk gaat gebeuren en zie er met spanning, maar ook hoopvol naar uit.

Wim Stegenga

Geef een reactie