Hier ben ik…

De wereld is momenteel vol gekrakeel. Bijna niemand luistert. Velen roepen, krijsen, of twitteren om mijn waarheid, mijn gedachten. Het gaat hard tegen hard, niets en niemand wordt ontzien. Soms lijkt het alleen nog te gaan om ‘ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke’, tenzij ze mij volgen in mijn grote gelijk…. Als je niet oplet, word je horendol…

Hoe anders bij de crematie van Kees in Zwolle… Als slotmuziek is het laatste lied van Leonard Cohen gekozen, waar hij zingt: “Hinèni, hinèni, I’m ready, my Lord”. Hinèni betekent in het Hebreeuws: “Hier ben ik.” Met andere woorden: “Ik luister naar u en ben bereid”.

Abraham zegt het, wanneer de Eeuwige hem roept en vraagt zijn kind te offeren. Abraham beantwoordt ook de roep van zijn zoon Izaäk met ‘Hier ben ik’ en luistert naar zijn vragen.  En ten slotte wanneer de Eeuwige hem opnieuw roept, antwoordt hij weer: ‘Hier ben ik’. Abraham luistert intens naar God en zijn zoon en zal uiteindelijk zijn kind niet offeren, zoals hij aanvankelijk meent te horen.

Mozes hoort bij de brandende doornstruik de Stem. Hij wordt geroepen én hij  worstelt met zijn roeping. Hij kent veel weerstand tegen de opdracht, maar hij zegt toch ‘Hinèni – Hier ben ik’ en geeft uiteindelijk gehoor en leidt het volk uit de ellende.

Luisteren gaat dieper dan je eerste opwelling volgen. Luisteren vraagt innerlijke ruimte en inleven… Kees stond zijn leven lang in die traditie van luisteren en kon zo ook gehoor geven aan de laatste stem. Hij is in vrede gegaan…. Onder het lied  “Hinèni – Hier ben ik” blaast zijn jongste kleinkind de kaars uit en de rook kringelt als wierook omhoog…

Dat beluister ik met andere woorden ook in de aankondiging van de geboorte van Jezus. Een verhaal vol symboliek, waarin Maria luistert en antwoordt: “mij geschiede naar uw woord”.

Haar ja-woord, haar manier van zeggen: “Hier ben ik”. Een tijd van verwachten, groeien en uitzien breekt aan… totdat de geboorte zich aankondigt: “Hineni – Hier ben ik”…

In deze verhalen gaat het niet om gelijk, maar wordt het stil: een diep luisteren naar het mysterie van leven en daarin intens luisteren wat nodig is om bij te dragen aan het heil en geluk van anderen…

Mag veel van het gekrakeel in ons op weg naar Kerstmis verstommen. Dat we  verstillen en luisteren naar de stem van de stemlozen, naar de stem van de Ene, die klinkt in de roep om vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Zoals in de natuur de storm van de herfst gaat liggen en de winter de aarde doet verstillen, zo mag verstilling ook gebeuren aan jou en mij en velen in deze tijd van verwachting en uitzien: Advent en Kerstmis…

Ben Piepers

Geef een reactie