“De goedheid en mensenliefde van God onze Redder is op aarde verschenen”

“De goedheid en mensenliefde van God onze Redder is op aarde verschenen”

Uit de brief van Paulus aan Titus 3, 4

In deze donkere dagen voor Kerst zijn velen bezig gezelligheid te brengen in huis.Maaltijden, drank, bomen, kaarsen, lampjes en glitter worden aangeschaft om de Kerstsfeer te creëren.kerststal.jpg

Een van de mooie gebruiken die wij in onze traditie kennen is het opzetten van de kerststal.
Stalletjes zijn er in alle soorten en maten, maar vaak vinden wij onze eigen stal toch de mooiste en de dierbaarste. Dat komt omdat het stalletje soms is getekend door de tijd. Een koning wiens hoofd nog duidelijke tekenen van onthoofding verraad of een schaap dat niet meer op 4, maar op 3 poten het Kind in de kribbe tegemoet gaat.
Al deze littekens herinneren ons misschien aan de tijd dat de kleinen in de familie iets te intensief bezig waren met de personages in deze stal.

Maar tegelijkertijd mag het ons oproepen opnieuw het verhaal van het Kind Jezus in ons leven te laten klinken.
De apostel Paulus schrijft ‘de goedheid en mensenliefde van God onze Redder is op aarde verschenen’(Tit. 3,4). Kijkend naar het kind in de kribbe mogen wij iets van die woorden van Paulus herkennen.
Laat het ons deze Kerst opnieuw aansporen om boodschapper te zijn van goedheid en menslievendheid opdat het voor allen een Zalig Kerstmis mag zijn.

Pastor K. Donders

Geef een reactie