Een nieuw jaar, een gezegend jaar

huiszegen
Aan het begin van het nieuwe jaar mogen wij elkaar een Zalig Nieuwjaar toewensen. Een jaar begint voor velen vaak met goede voornemens, met wensen, met een schone lei, met nieuwe hoop en bovenal met Gods zegen.

In het eerste volle weekend van het nieuwe jaar vieren wij het feest van de Openbaring des Heren ofwel in de volksmond Driekoningen. Magiërs die zich laten leiden door een bijzondere ster komen door verschillende omwegen uiteindelijk tot degene die ze hebben gezocht: de nieuwe Koning.

In verschillende landen zoals Duitsland worden kinderen vanuit de viering uitgezonden om net als de drie wijzen in het Kerstverhaal erop uit te gaan. Zij gaan verkleed als Drie Koningen langs de huizen en vragen om binnen te mogen treden om voor het Kind Jezus in de kribbe te zingen. Als dank spreken zij voor vertrek een zegenwens uit die zij vervolgens met een krijtje als volgt op de deurpost tekenen:

20 C + M + B 17

De cijfers aan het begin en het einde vormen het Jaar des Heren.
De letters C M B verwijzen naar de namen die de drie wijzen uit het Oosten in de traditie hebben gekregen namelijk: Casper, Melchior en Balthasar.
Maar meer nog dan hun namen is het de Latijnse zegenspreuk die over het huis wordt uitgesproken: Christus Mansionem Benedicat wat vertaald betekend: Christus zegene dit Huis.

Dat wij allen ons dit jaar gedragen en gezegend mogen weten.

K. Donders

Geef een reactie