Bij de bron

Mensen ontmoeten elkaar, drinken uit dezelfde bron, maar zijn verschillend. Geschiedenis en cultuur hebben hun eigenheid gevormd. Vervreemd van elkaar zien zij alleen hoe anders ze zijn.

In hun persoonlijk leven vindt ieder belangrijk: eerbied voor het Mysterie in verstilling en gebed;  oog voor goede sociale verhoudingen, liefde voor kinderen en compassie met mensen die het moeilijk hebben; zorg voor de aarde, en niet te vergeten: het leven genieten, dansen, plezier maken met elkaar…

De vrouw en Jezus bij de bron is een verhaal vol symboliek over hun geloven en oorsprong. Het water wordt levend water, niet de manier van bidden is belangrijk maar bidden in geest en waarheid. Twee mensen raken geboeid en gaan grensoverschrijdend geloven. Verschillen verdwijnen, zij vinden wat hen raakt en worden verbonden.

Waar moslima, jood, christin en mens van elk ander geloof elkaar waarachtig ontmoeten, stroomt levend water dat  dorst lest…

 

Enkele overwegingen bij Johannes 4,1-42 door Ben Piepers

Geef een reactie