Maria Lichtmis

door Margje Hengeveld

Maria Lichtmis is de naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het wordt op 2 februari gevierd, veertig dagen na Kerstmis. Aan het begin van de mis van die dag vindt een processie met gezegende kaarsen plaats.

Christus als Licht
Maria Lichtmis is, anders dan de naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest en vervolgens een Maria-feest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van 2 februari in het Nederlandse taalgebied de naam Maria Lichtmis gekregen.d8990c97-d9eb-437e-bae2-836a6007cf88

Tijdens de Lichtmis, 2 februari, werden de meegebrachte kaarsen in de standaard gezet.

Lichtprocessie
De mis begint met de zegening van kaarsen en een plechtige lichtprocessie. Deze staat symbool voor de intrede van Christus, het Licht der Wereld, in de Tempel van Jeruzalem.
Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo mogen ook allen die gedoopt zijn stil staan bij de betekenis van hun eigen doop.

Geef een reactie