Vernieuwen …

VERNIEUWEN… VERNIEUWEN… VERNIEUWEN…MEEGAAN MET DE TIJD!

13-3-2018 11-06-16

Door: Henk de Sain

U ZULT HET OOK GEMERKT HEBBEN DE INFO IS ANDERS VAN OPZET, NIET MEER OP PAPIER MAAR VOLLEDIG DIGITAAL!

Toen ik het eerste “exemplaar” ontving op mijn computer slaakte ik een zucht; “EINDELIJK”. De moderne opzet was een reden voor mij om via WhatsApp aan een van de redactieleden van de INFO, een compliment te maken voor de getoonde moed en durf. Waarom dan wel…? Omdat wij als parochie mee moeten met de tijd willen wij aanspreekbaar en gekend worden, vooral bij de jongere generatie. Zij lezen alle berichten alleen via hun smartphone, computer, of IPad. Weg dus met al dat drukwerk dat het papier moest vullen, weg met het vouwen en nieten van de vele blaadjes alleen in januari al 6000 stuks. En het scheelt de parochie bovendien het nodige geld dat ook op een andere manier kan worden besteed. U wilt niet eens weten hoeveel pakken A4 papier er jaarlijks naar de zolder werden gebracht!

Maar dankbaar zijn wij die groepsleden wel voor het vele werk dat er is verricht. Daarvoor onze HARTELIJK DANK EN EEN DIEPE BUIGING VOOR U UIT RESPECT, meen ik te mogen stellen namens alle medeparochianen. Een idee misschien voor u als groep, maak eens samen een afspraak om van tijd tot tijd toch samen te komen om gezellig bij te praten onder het genot van een lekker kop koffie. Overigens blijft er altijd nog wel iets te vouwen en te nieten, of anders meldt u bij de pastoraatsgroep aan voor een of andere taak binnen de geloofsgemeenschap als u iets anders zou willen doen.

Onze parochie moet verder, willen wij ook de jongeren kunnen inspireren en aanspreken, dan zijn goede opvolgers voor al die vrijwilligers op zeker moment, zeker in een levende geloofsgemeenschap, hard nodig en die personen vind je tegenwoordig via digitale communicatie! En u weet wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Een dankbare medeparochiaan.

 

Geef een reactie