Passie Paasconcert 2018

Passie Paasconcert: Samen naar de Goede Week, zondag 18 maart 2018.

door: Ton van den Boogaart

De meningen na afloop van het Passie Paasconcert waren unaniem: een goede en waardevolle middag met uitstekende zang en een even uitstekende verteller.

meer koor 18 maartIn een bomvolle Sint Catharina kerk hebben verteller Nico Knibbe, het Sint Caeciliakoor en het Kleinkoor onder leiding van Carla Schulte en het Interkerkelijk Streekmannenkoor De Schaffelaar onder leiding van Gusanne van den Brink, samen met de pianisten Peter Jan de Fijter en Gerard Geurts en dwarsfluitspeelster Daniëlle Verbij-Schulte een uitermate boeiend en goed verzorgd concert gegeven.

koor 18 maartNa de inleiding door de heer W. Burgering zongen de koren samen, dan weer ieder afzonderlijk in een goede afwisseling de passie liederen. Onder andere Schubert, Bach, Fauré, Bennen, Kodály, Tallis en de Victoria werden ten gehore gebracht. De ene keer met begeleiding en een andere keer a capella.

Nico Knibbe vertelde tussen de liederen door het passieverhaal alsof hij er zelf bij is geweest. Daardoor werden de ons zo bekende personen zichtbaar als levende mensen met menselijke karaktertrekken.nico 18 maart

Aan het begin en einde was er samenzang met alle aanwezigen, waar volop werd meegezongen. Een waardig begin en een waardige afsluiting.

Iedereen, de jongsten zo’n 6 á 7 jaar oud, de oudsten van boven de 90 én de zangers en zangeressen, waren vol lof over de middag. Ze vonden het een uitermate positieve ervaring. “Volgend jaar weer” werd er vaak gezegd.

Ter afsluiting was er, met veel dank aan de dames die dit verzorgden, gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken om na te praten. Daar werd uiteraard goed gebruik van gemaakt.

Samen, met en door elkaar hebben we een zeer zinvolle middag gehad!

Geef een reactie