Kevelaer 2018

zoek de vrede

door: Riet Borsboom
Op Bedevaart….. met 5 bussen vol pelgrims vanuit Achterveld en ’t Gooi, gaan we op 30 juli 2018 naar Kevelaer,  naar Maria Troosteres der Bedroefden.  Dit jaar is het voor de 268e keer dat de Broederschap van Kevelaer van Amersfoort en Omstreken en het Gooi deze tocht maakt…. wel indrukwekkend,  het idee dat dit voor de 268e keer is. (Dat betekent dat men al in het jaar 1750 deze tocht maakte ). Mijn moeder en schoonmoeder zaliger gingen ook al naar Kevelaer, in een hele andere tijd…. veel kinderen thuis… zij zullen het als een vakantie hebben gevoeld en gevoed door Moeder Maria hun mooie taak weer ten uitvoer brengend….lieve moeders zijn….,  dienen…..

IMG_3933
En ..pastoor Harrold Zemann is mee op weg evenals Antoinette Bottenberg en Fred Kok, voorwaar een pastorale begeleiding waar we trots op mogen zijn.
In de bus zingen we al het AVE MARIA, Haar tegemoet. Ik ben meteen weer ontroerd. .. lastig
En dan dompelen we ons onder in onze katholieke traditie van “huis-uit” .. de intocht processie vanaf de parkeerplaats. We stellen ons op met bruidjes,  muziek, de  voorbidder Ton en ” we zien iets paars aankomen ” die zich tussen de lange rij pelgrims mengt en  dat blijkt Mgr. Hendriks te zijn, de Bisschop van Haarlem.
Geweldig, wat een voorrecht dat hij zijn dag voor ons vrijmaakt en meegaat in de vieringen.
Al zingend en biddend lopen we door de straten naar de Basiliek waar we starten met een welkomspreek en een kort lof.
Een half uur later worden we verwacht bij de kaarsenkapel voor de Kruisweg met preek  en s avonds is er een  plechtige Eucharistieviering in de Basiliek, met aansluitend een Lichtprocessie. Dit alles geleid door Bisschop Hendriks.

En dit was nog maar de eerste dag……..

2e dag
Eucharistieviering,  Gebedsdienst en Afscheidslof met zegening van de door ons gekochte devotionalia. … en sluiting rondom de Genadekapel .

20180730_150020Kevelaer maakt van de pelgrim een ander mens, jong èn oud, gesterkt door de genade en de moederlijke troost van Maria, Troosteres der Bedroefden, bemoedigd door de kerkelijke plechtigheden en geïnspireerd door de predicaties zijn we weer huiswaarts.
De zegenbede, die  pastoor Harrold Zemann de pelgrims mee gaf terug naar huis was als volgt en luidt:

Heer Jezus,
Gij die de weg, de waarheid en het leven zijt,
Gij hebt uw apostelen uitgezonden
om vrede te brengen in de huizen van mensen.
Gij zijt ons voorgegaan, uw koninkrijk tegemoet.
Behoed en bewaar hen die op pad gaan,
blijf hen nabij met uw troost en zegen
en leid ons tot aan het eind van onze wegen.
Amen

Geef een reactie