Re: Dinsdagochtendvieringen – door Riet Borsboom – van der Geer

NIEMAND…. NIEMAND heeft op deze mail gereageerd….

Ik stuurde een e-mail naar de mensen die normaal gesproken hielpen met koffie zetten op de koffie-inloop op de vrijdagmorgen. Helaas heb ik hier geen reactie op mogen ontvangen. Daarom mijn verzoek opnieuw, want wellicht is hij aan jullie aandacht ontsnapt.
Groetjes van Riet

Waar gaat het ook al weer over?
Uw hulp gevraagd bij de Dinsdagochtendviering!
Via Ans en Margje ontving de redactie een dringend verzoek aan alle parochianen en belangstellenden m.b.t. de dinsdagochtendvieringen.

Zoals u wellicht heeft vernomen zijn de eucharistievieringen vanuit de H. Catharinakerk in Barneveld op dinsdagmorgen weer opgestart.
Tot en met 15 september zal Pastoor Harrold Zemann voorgaan in de viering. Daarna zal onze Pastor Johan Rutgers als voorganger dienen.

Ans en Margje geven aan dat er mensenhanden nodig zijn om de vieringen goed en volgens de regels te laten verlopen.
Denk aan

– Bij de ingang staan om mensen in te laten tekenen en wegwijs te maken in de kerk.
– De eerste lezing lezen en de voorbeden doen.
– De voorbereidingen voor de viering doen.

Een aantal mensen die voorheen hierbij meehielpen zijn afgevallen en worden node gemist.

Concreet zijn Ans en Margje op zoek naar:
– Minimaal 2 personen die willen lezen
– 1 a 2 personen voor de voorbereiding van de viering
– 4 personen voor het koffiezetten

(Geen ervaring nodig. Ze helpen je wel op weg)

Ze streven ernaar om mensen een keer in de vier tot zes weken aan de beurt te laten zijn.

Voor de gehele brief van Ans en Margje: Dinsdagochtendviering .docx

U kunt zich aanmelden via een bericht aan: margje.hengeveld@gmail.com

Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Geef een reactie