Brief Pastoor Harrold Zemann

Vandaag ontvingen we een brief van Harrold namens de parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas en het pastoraal team.

Aan:
– Alle leden van de pastoraatsgroepen
– Alle leden van de locatieraden
– Alle secretariaten

1 oktober 2020

Beste mensen,

Hopelijk maken jullie het goed, ondanks de ingewikkelde tijd waarin we leven. Het kerkelijk leven is voor een groot gedeelte weer opgestart, natuurlijk met de nodige
maatregelen en beperkingen. Wij, pastoraal team en de beide parochiebesturen, hebben heel veel waardering voor de zorgvuldige wijze waarop jullie en de vele vrijwilligers
dienstbaar zijn voor de parochies, op het gebied van pastoraat, liturgie, catechese, diaconie en alles wat erbij komt kijken. Voor en achter de schermen.

Persconferentie

Afgelopen maandag heeft de premier tijdens de persconferentie aangegeven dat we de komende drie weken alles op alles moeten zetten om hele drastische maatregelen te
voorkomen. Er is weer een flinke opleving van het coronavirus en men spreekt over een “tweede golf”.

Bijeenkomsten in parochiecentra beperken

Als pastoraal team hebben we hierover overleg gehad en samen met de vicevoorzitters van de beide besturen besloten om bijeenkomsten in onze parochiecentra tot alleen het
hoogstnoodzakelijke te beperken. We verzoeken jullie en alle werkgroepen met klem om de fysieke bijeenkomsten (zoals vergaderingen en activiteiten) uit te stellen of,
indien mogelijk, deze digitaal te verzorgen. We hebben hiervoor drie redenen. Ten eerste willen we zorg hebben voor onze dierbaren en medeparochianen, vooral ook
kwetsbare mensen. Ten tweede weten we het niet beter dan de experts, dus willen we luisteren naar het kabinet. Ten derde willen we er alles aan doen om te voorkomen dat
we teruggaan naar een situatie van een “lockdown” met ook voor de kerken alle gevolgen van dien. Wij hopen dat jullie deze overwegingen van harte onderschrijven.

Advies over koffiedrinken na de vieringen

De vieringen in het weekend gaan gewoon door binnen de huidige omstandigheden.
Wel willen we adviseren het koffiedrinken na de viering achterwege te laten.

Mondkapjes

De overheid heeft dringend geadviseerd om binnen, in openbare ruimten, een niet- medisch mondkapje te dragen. Wij weten nog niet of de kerken ook onder deze bepaling vallen, maar zo gauw we hierover meer horen, laten we het weten.

Samen tegen corona

Veel maatregelen roepen bij mensen naast begrip ook teleurstelling en soms boosheid op. Dat begrijpen we maar al te goed. Maar we hopen dat we als parochie bijdragen aan
het indammen van het virus.
Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte en wijsheid toe, en gaan ervan uit dat jullie ook de werkgroepen van deze brief op de hoogte stellen.
Als er vragen zijn, laat het ons gerust weten, we denken graag mee.

Namens de parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas en het pastoraal team,

Hartelijke groet,
Pastoor Harrold Zemann

Geef een reactie