Tweede Koster gezocht

Wilt u bijdragen aan zeer belangrijke activiteiten in onze geloofsgemeenschap? Dan is hier uw kans!

Deze activiteiten betreffen vooral de zondagsdiensten, bijzondere vieringen, uitvaarten, trouw en doop.

De voorbereidingen en de nazorg ervan worden verzorgd door een enthousiast team van mensen zoals voorgangers, lectoren, PGV-ers, koor, collectanten, schoonmakers, misdienaars en koster.

Ter ondersteuning van dit team zijn wij op zoek naar een tweede koster, naast de huidige koster Herman Fransen.

De werkzaamheden betreffen:

  • in samenwerking met de lectoren/voorganger klaarzetten van de benodigdheden en voor zover nodig na afloop opruimen;
  • indien nodig de kleding van de voorganger klaar leggen, sommige voorgangers brengen hun eigen kleding mee;
  • godslamp verzorgen;
  • zorgen dat het Antipendium (kleed aan de preekstoel) de kleur van het jaargetijde heeft;
  • bestellen kaarsen, hosties, miswijn, wierook etc.;
  • devotie kaarsjes bijvullen op de diverse plekken;
  • netjes houden van allerlei gebruiksvoorwerpen;
  • hier en daar nog wat kleinigheden:
  • een koster aanwezig bij bijzondere vieringen.

 

Als lid van het enthousiaste team draag je bij aan een uitermate belangrijk gebeuren waar veel mensen hun inspiratie en soms ook troost uit halen. De kerkdiensten zijn de hoeksteen van onze geloofsgemeenschap.

 

Ieder jaar wordt er vanuit het bisdom een leuke dag voor de kosters georganiseerd!

 

De beide kosters verdelen onderling de te verrichten werkzaamheden. Benodigde tijd varieert maar is gemiddeld zo’n 1,5 uur om de week.

Als je bij een viering aanwezig moet zijn, komt er nog zo’n 2 a 2,5 uur bij, incl. klaarzetten en opruimen.

 

Voor nadere in formatie kunt u terecht bij de huidige koster Herman Fransen, tel 0342-421626 of Ton van den Boogaart 0342-493978.

 

Als u belangstelling hebt voor deze boeiende en belangrijke functie kunt u zich wenden tot Ton van den Boogaart 0342-493978 of avdboogaart@yahoo.com.

 

 

Ton van den Boogaart

Voorzitter locatieraad

Geef een reactie