Aandacht voor Vastenactie tijdens beide vieringen voor de 2e zondag van de Advent

In onze parochie zullen alle vieringen van 2e zondag van de Advent (5 en 6 december) een themaviering van de Vastenactie zal zijn.

 

Wat is er aan de hand?

Meer dan de helft van de inwoners van Malawi moet rondkomen van 1 euro per dag of minder. Het is dan ook een van de armste landen ter wereld. De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is er bovendien schrikbarend. De meeste mensen werken in de agrarische sector en verbouwen bijna uitsluitend mais voor de voedselvoorziening. Die monocultuur veroorzaakt voedselonzekerheid, want mais is erg gevoelig voor klimaatomstandigheden. In het Chikwawa district in het zuiden is de voedselonzekerheid het grootst. De afgelopen jaren ging negentig procent van de oogst verloren door overstromingen en droogte. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen klimaatomstandigheden, voedselonzekerheid en schooluitval. Alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen worden hierdoor extra hard getroffen. Hun landbouwproductie ligt lager omdat ze minder land bezitten en vrouwen geen toegang hebben tot steunmaatregelen die andere huishoudens wel krijgen, zoals leningen. Hun kinderen vallen bovengemiddeld vaak uit op school, vooral de meisjes. Kinderen die wel naar school gaan presteren minder, omdat ze te weinig te eten krijgen.

Wat willen we bereiken?

CICOD is een landelijke ngo die arme en kwetsbare gemeenschappen ondersteunt bij het verbeteren van hun levensonderhoud, opleiding, sanitatie en milieubeheer. Dit project richt zich op 160 huishoudens van alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen en 464 schoolkinderen (evenveel meisjes als jongens) die vaak verzuimen van school als gevolg van voedselonzekerheid. Het doel van het project is om de voedselonzekerheid van deze gezinnen te verminderen en schooluitval van de kinderen te voorkomen.

Hoe doen we dat?

De voedselvoorziening moet minder gevoelig worden voor het klimaat. In modeltuinen leren de deelnemers daarom hoe je op een ecologische manier groente kunt verbouwen. De huishoudens krijgen elk vijf kippen en de moeders leren ook hoe ze voor de dieren moeten zorgen. Daarnaast doen de moeders mee aan Spaar- en Leengroepen in het dorp en leren ze hun financiën te beheren. De gezinnen krijgen sojameel, zodat hun kinderen tenminste twee maaltijden per dag krijgen en zonder honger naar school kunnen. Dit alles maakt deze gezinnen veerkrachtiger en minder kwetsbaar.

Geef een reactie