Nog geen bezoekers bij vieringen tot in ieder geval 9 februari!

Zeist/Leusden, 13 januari 2021

Beste medeparochianen,

Een andere Kerst

Alle geloofsgemeenschappen hadden hun draaiboeken voor kerst klaar, de liturgie was voorbereid en de kerstbomen opgetuigd.

We hadden zin om samen te komen in onze kerken, om in donkere tijden de geboorte van het Christuskind te vieren.

Het lijkt alweer even geleden dat dit alles niet door kon gaan. Misschien was u verdrietig, had u er zo naar uitgezien en zat u nu ineens thuis.

Misschien was u teleurgesteld, omdat u als vrijwilliger zoveel tijd en energie gestoken had in de vele voorbereidingen.

Ondanks het feit dat de vieringen niet door konden gaan zijn we u enorm dankbaar voor al het werk dat u heeft verricht.

Hoe graag verlangen we er niet naar dat de crisis voorbij is en we gewoon weer onze activiteiten en vieringen kunnen opstarten.

Nog geen bezoekers bij vieringen tot in ieder geval 9 februari

Nu het kabinet heeft besloten de lockdown in onze samenleving te verlengen, zullen ook onze kerken tot in ieder geval 9 februari gesloten blijven voor vieringen met bezoekers.

De vieringen zullen via het YouTubekanaal van de Sint Jozefkerk Achterveld live worden uitgezonden.

Liturgieboekjes en misintenties

De liturgieboekjes voor de vieringen zijn via onze websites te downloaden voor verspreiding onder de (oudere) parochianen of om in de Mariakapel neer te leggen.

Misintenties voor beide parochies kunnen tot vrijdagmorgen 10.00 uur worden opgegeven bij het secretariaat Sint Lucas, secretariaat@stlucas.nu.

Uitvaarten

Voor uitvaarten verandert er niets ten opzichte van onze huidige maatregelen.

Locatieraden en uitvaartondernemingen kunnen er echter voor kiezen om de maximale capaciteit terug te brengen naar 30 personen, dit om de veiligheid te kunnen garanderen.

We zien dat in sommige geloofsgemeenschappen het coronavirus heel hard om zich heen grijpt en er grote zorgen zijn.

We ondersteunen dit uiteraard en vragen in dat geval ons hierover te informeren, zodat wij onze pastores en uitvaartvoorgangers goed kunnen instrueren.

 

Cantorgroep mag repeteren voor eerstvolgende uitvaart/online weekendliturgie

De cantorgroep (max. 3 zangers + dirigent + muzikant) die aan de beurt is voor een binnengekomen uitvaart of de online weekendliturgie mag repeteren in de kerk volgens de geldende coronamaatregelen.

Helaas zijn koorrepetities, ook voor kinderkoren, nog niet toegestaan.

Parochiecentra alleen open voor noodzakelijke gesprekken

De parochiecentra blijven gesloten en kunnen alleen gebruikt worden voor echt noodzakelijke gesprekken.

Hierbij denken we aan pastorale gesprekken en uitvaartgesprekken, en niet aan bijeenkomsten die ook via videobellen kunnen plaatsvinden.

Coronateam Pastoraal Team/Parochiebestuur

Deze informatiebrieven schrijf ik samen met mijn coronateam, bestaande uit vertegenwoordigers van het Pastoraal Team en het Parochiebestuur.

Nu collega pastor Hao Tran afscheid heeft genomen is Maico Kramer (bestuurslid Gebouwen bij St. Lucas) ook corona-coördinator voor gebouwen voor zowel de Sint Maarten- als Sint Lucasparochie geworden (m.kramer132@chello.nl).

Perspectief: we kijken positief vooruit en maken plannen mét elkaar

We beseffen dat deze informatiebrieven ook weerstand oproepen. Het is voor ons ook best lastig om persoonlijk te communiceren met alle 15 geloofsgemeenschappen afzonderlijk.

Het pastoraal team denkt positief vooruit over de mogelijke opstart zodra dat weer veilig kan. We hebben perspectief met de vaccins in het vooruitzicht en de lente waar we naar toe leven.

Binnenkort zullen we hierover online in overleg gaan met de Kring van Pastoraatsgroepen, en daarna ook met alle pastoraatsgroepen afzonderlijk om gedachten hierover met elkaar uit te wisselen.

 

Houd moed, blijf gezond en Gods zegen wens ik u van harte toe in deze tijd waarin ons geduld behoorlijk op de proef wordt gesteld, en ook veel mensen leven met angst en onzekerheid.

 

Hartelijke groet,

Pastoor Harrold Zemann

Geef een reactie