Carla Schulte: kersvers gediplomeerd kerkmusicus/koordirigent

In 2014 startte ik de langjarige opleiding tot Kerkmusicus bij de NSGV in het Bisdom Rotterdam, met de basisopleiding en de vervolgopleiding. Per schooljaar 15 zaterdagen naar Rotterdam heen en weer. In datzelfde schooljaar volgde ik ook de één-jarige basiscursus koordirectie in Utrecht (bij het UCK op het Domplein), gelukkig was die op de vrijdagen, dat paste precies:)). De opleiding in Rotterdam was religieus georiënteerd, de opleiding in Utrecht had een meer profaan karakter.

Vervolg tekst Carla
Aan het einde van het eerste schooljaar (2014-2015) had ik de smaak te pakken en heb ik deelgenomen aan de Kurt Thomas cursus op het conservatorium in Utrecht, een zomercursus van de HKU. Daar heb ik 9 intensieve, lange dagen achter elkaar (incl. de zaterdag en zondag!) samen met 80 andere enthousiaste dirigenten heel hard gewerkt aan allerlei muzikale vaardigheden en hebben we ter afsluiting een prachtig concert gegeven in de Nicolaïkerk in Utrecht. Ik mocht namens mijn ‘klas’ het Kyrie uit de Misa Criolla uitvoeren (zie foto), ingestudeerd met onze Argentijnse docent Adrián Rodríguez Van der Spoel en door hem begeleid op een echte bombo (Argentijnse trom). Een fantastische succesvolle ervaring, om nooit te vergeten!

In de daarop volgende schooljaren ‘beperkte’ ik mezelf tot de opleiding in Rotterdam (ik had tenslotte ook nog gewoon een full time baan) en studeerde verder op de vakken

 •  Dirigeerslagtechniek (zoals o.a. slagschema’s en arsis/thesis techniek)
 •  Repetitiemethodiek en koorscholing, uitvoeringspraktijk en koorklas
 •  Stemvorming: ademtechniek, houding, resonans, articulatie en expressie
 •  Liturgie: waaronder de functie en de keuze van de diverse liturgische gezangen in de orde van dienst van de eucharistieviering en in woord- en gebedsdiensten en de plaats en functie van de cantor in de huidige liturgie.
 •  Koorliteratuur (repertoirekennis) Hymnologie
 • Muziekgeschiedenis
 • Muziektheorie (algemene muziekleer, harmonische analyse en partituurlezen)
 • Solfège: vaardigheid krijgen in het van blad zingen in diverse toonaarden, de ontwikkeling van het muzikale gehoor en eenstemmig muziekdictees (melodisch en ritmisch) kunnen schrijven.
 • Nadat ik een aantal deelexamens met goed gevolg had afgelegd ben ik in het schooljaar van 2018 overgestapt naar de opleiding van het Bisdom Utrecht, eveneens van de NSGV, maar met een iets andere insteek. We volgden de lessen niet steeds op één vaste locatie, maar de deelnemende cursisten waren om beurten zelf gastheer. Zo kwam ik op prachtige locaties in Kampen, Zenderen, Zevenaar, Houten, Amersfoort en Dronten en natuurlijk kwamen mijn klasgenoten ook naar Barneveld en oefenden we in ons Catharijnecentrum aan onze slagtechniek, aan de solfègelessen en hebben we zelfs een koorklas met ons eigen St. Caeciliakoor gedaan. Bij een koorklas voert elke dirigent een – voor het koor bekend – werk uit en krijgt dan de nodige aanwijzingen van de docent. Soms haalt de docent je partituur gewoon weg en zegt hij vrolijk ‘doe het nu nog eens’…..!  Voor de dirigenten altijd leerzaam én spannend om voor een ander koor te staan en voor het koor boeiend om te horen en te zien wat er bij koordirectie zoal komt kijken.
 • Op 3 oktober jl. was het dan eindelijk zover. Het examen dat in juni had moeten plaatsvinden, uitgesteld door de coronacrisis ging nu écht door, in van de Sint-Johannes de Doperkerk van Wageningen. Weliswaar met slechts een klein deel van het koor Laudate Dominum, maar toch nog zo’n kleine 25 zangers. Die dag stonden nog twee deelexamens op mijn programma: solfège en het uiteindelijke praktijkexamen.
 • Met mijn beide dochters Carina en Daniëlle als trouwe fans in de kerk én wetende dat thuis de overige familie + een heel koor achter je staat en voor je duimt, werden de laatste hindernissen genomen. De uitvoering van de diverse onderdelen van de Missa Brevis van Haydn en de verplichte psalm 84 van Böhmer en het mooie zegenlied ‘May the Road rise to meet you’ was voorbij voor dat ik het goed en wel in de gaten had. Toen daarna ook nog de door alle studenten, gevreesde solfège met goed gevolg werd afgerond kon de vlag uit!
 • Het diploma is behaald en ik mag mezelf nu gediplomeerd kerkmusicus/koordirigent noemen en daar ben ik best trots op! Ik kan niet wachten om weer aan de slag te gaan met de koren St. Caecilia en het Kleinkoor Cantabile en wie weet er allemaal nog meer in het vat zit?? Aan energie en enthousiasme ontbreekt het niet; nu moeten we alleen nog de coronapandemie met elkaar overwinnen, zodat we eindelijk weer heerlijk samen kunnen ZINGEN!!
 • Carla

Geef een reactie