Samenloop no. 4

Kopij voor Samenloop nr 4 2021

Samenloop 4> verschijnt 4 maart 2021

—————————————————————————————————————————

Het doel ‘heiligt’ de middelen

Artificial Intelligence (AI) : Bijeenkomst via Zoom-meeting

Kunstmatige intelligentie raakt ons leven steeds meer. Zijn wij een speelbal geworden van

het moreel van de grote multinationals? Op deze avond willen wij ingaan op de belangen en

de grenzen die wij als individu, als christen, als geloofsgemeenschap en als maatschappij

kunnen, mogen en moeten stellen aan het toepassen van dergelijke technologieën.

Wanneer vormt AI een bedreiging? Kunnen machines of kunstmatige levensvormen de baas

over ons worden? Wie is er aansprakelijk als het handelen wordt aangestuurd door een

systeem wat middels algoritmes heeft geleerd keuzes te maken. Waar is God in dezen?

Creëren wij een nieuwe mens?

De gastspreker zal ons meenemen in de zoektocht naar wat ethisch verantwoord is rondom

kunstmatige toepassing.

In het tweede deel zal aan de hand van voorbeelden interactief ingegaan worden op omgang

met kunstmatige intelligentie en algoritmes in het werk. Het belooft een boeiende avond te

worden die zeer toegankelijk wordt voor een ieder, van docent tot software programmeur,

van consument tot ondernemer.

Aanmelden: via de website www.samenspraakbarneveld.nl

Datum:                      dinsdag 23 maart 2021

Tijd:                            20:00 – 21:30

Inleider:                    dhr. Dijkstra

Kosten: € 4,- p.p. te voldoen via nog te versturen tikkie

Kort tevoren krijgt u van contactpersoon Henk Kwant uitleg over de Zoom-meeting.

Kopij voor Samenloop nr 4 2021.docx

Pagina 1 van 1

Geef een reactie