Inzamelingsactie t.b.v. “Live streaming in onze kerk”!

Hoe ervaar jij ..?

Dat was de vraag die ik Nico Knibbe na de Paasviering op ons kerkplein stelde. “Hoe ervaar jij het voorgaan in een uitvaart?”. Nico heeft de opleiding daartoe gevolgd en is in de afgelopen maanden 3 maal voorgegaan, ik was benieuwd naar zijn beleving.

Hij legde uit dat liefde, verdriet en vertrouwen zo mooi bij elkaar komen bij een uitvaart en de voorbereiding daarop. Samengevat was hij dankbaar dit te mogen
doen, daarmee van betekenis te kunnen zijn voor mensen uit onze gemeenschap.
Toch zat hem ook iets dwars, namelijk dat 2 van de 3 uitvaartenvieringen niet in onze kerk maar in een centrum en crematorium hadden plaatsgevonden. De warmte waarmee onze kerk, die in al zijn aspecten ons geloof uitstraalt, je omarmt, mis je dan enorm.

Waarom is dat, vroeg ik hem.
“De uitvaartondernemers regelen dit zo”, vertelde Nico, “omdat in deze Corona tijd familie en vrienden via een ‘live streaming’ op PC, iPad of TV thuis de uitvaart willen volgen, op afstand toch nabij willen zijn. Dat kan niet in onze kerk omdat we daar de apparatuur niet voor hebben”.

Waarom doen we daar niets aan, vroeg ik Terry van de pastoraatsgroep die bij onsstond. “We hebben alles uitgezocht, klaar om te starten”, vertelde Terry, “maar onze penningmeester heeft het geld niet, nu we ook alle collectes missen”.
Spontaan werd door een aantal in het groepje direct geld toegezegd. “Kunnen we ook de aan huis gekluisterde, zieken en …bij onze vieringen betrekken”, zo was de mening van de groep. De energie het was meteen, het prettige gevoel dat je met elkaar voor elkaar iets kunt betekenen.
Een deel hebben we dus meteen bij elkaar, nu de rest.

Dat is mijn vraag aan u: een bedrag of bedragje te storten op onderstaand rekeningnummer. Het mag gul zijn of gewoon het bedrag dat u anders de afgelopen
maanden aan de collecte had gegeven. Het benodigde bedrag is 6.000 euro, dat moet lukken, samen, voor elkaar.

Maak een bedrag of bedragje over op de rekening:

NL56INGB 0000 847277 t.n.v. St. Catharinaparochie en vermeld “live streaming’.

Namens Nico, Terry, Steven en allen die al toegezegd hebben bij te dragen, al vast bedankt!

Rudi Krösschell

Geef een reactie