Lintje voor Ton van den Boogaart en Gijs Druijff

Ton van den Boogaart (71) uit Barneveld.

Van den Boogaart was van 1990 tot 1999 lid van de ouderraad en lid van de medezeggenschapsraad van het Johannes Fontanus College in Barneveld. En van 1990 tot heden (21 jaar) als vrijwilliger betrokken bij de St. Lucas Parochie Barneveld (voorheen de St. Catharina Parochie). Van 2016-2021 voorzitter van het locatiebestuur Barneveld, hij zat/zit sinds sinds 1990 in meerdere commissies, is voorzitter van de locatieraad en gastouder voor communie- en vormingsgroepen.
Verder onder meer actief in de commissie Vorming & Toerusting, coördinator van het Collectantencollege, rondbrenger van het kerkboekje en van de Kerkbalans, lid van de Fietscommissie Hemelvaartsdag en betrokken bij de Koffiedienst.
Van den Boogaart was van 1992 tot 1994 Prins Carnaval van carnavalsvereniging De Dubbeldooiers in Barneveld, van 2000 tot 2005 bestuurslid van de Barneveldse Omroep Stichting Aktief, van 2007 tot heden voorzitter van de Bridgeclub Barneveld en van 1995 tot 2018 (23 jaar) penningmeester en commissielid van Kiwanis International Barneveld. Als penningmeester betrokken bij bijzondere projecten voor geldinzameling, zoals De Barneveldse Haan, de Midzomeravondrally en de Kiwanis Golfdag.
Verder had hij van 1993 tot 2009 diverse functies voor de Bedrijfsdienst Advies Centraal Nederland en de Stichting Bedrijfsmilieu Projecten. Van 1993-2006 lid van de oprichtingscommissie van de BMD en vervolgens penningmeester/secretaris en vicevoorzitter. ,,Binnen deze functies was Ton de bestuursmotor, het klankbord en de vraagbaak, de netwerker voor het werven van nieuwe leden, begeleider van succesvolle fusies, de aanjager van het behalen van ISO-certificaten, betrokken bij het professionaliseren van het wervingsproces en ondersteunend bij de financiële en juridische processen.
Van 2006-2009 secretaris van de SBMP. ,,In deze functie toetste Ton aanvragen vanuit het MKB voor duurzaamheids- en milieuprojecten en trad hij op als projectleider.’’
Daarnaast van 2010 tot 2017 vrijwilliger bij De Zonnebloem. ,,Ton is acht jaar lang, elk jaar zes dagen, mee geweest als vrijwilliger tijdens vakanties voor mensen met een beperking.’’
Van 2010 tot 2020 was Van den Boogaart vrijwilliger voor het speelklaar maken van de tennisbanen van de Lawn Tennisclub Barneveld.

Gijs Druijff (61) uit Voorthuizen.

Druijff was van 1995 tot heden (nu 26 jaar) vrijwilliger bij de Floraliavereniging Voorthuizen, van 1996 tot heden (nu 25 jaar) bestuurslid van de Lotuskring Nijkerk en van 2014 tot heden commissielid onderscheidingen bij Lotus.
Verder van 2016 tot heden vrijwilliger bij de EHBO Vereniging Voorthuizen, van 2018 tot heden vrijwilliger bij de Internationale Ballonfiësta Barneveld, van 2019 tot heden chauffeur van/bij de Roparun (Rotterdam-Parijs) en zo’n tien jaar voorzitter en vrijwilliger van Geloofsgemeenschap St. Catharina en vrijwilliger bij de openluchtdienst.

 

Geef een reactie