Corona informatiebrief 9 juni

Corona-informatiebrief 9 juni 2021

Aan:
Alle leden van de pastoraatsgroepen
Alle leden van de locatieraden
Alle parochiële weekend- en uitvaartvoorgangers
Alle uitvaartwachten
Alle emeriti en assistenten
Alle contactpersonen van de koren
Alle contactpersonen van de kosters
De secretariaten van alle locaties

Zeist/Leusden, 9 juni 2021

Beste medeparochianen

 

Wederom goed nieuws! Met ingang van 5 juni jl. hebben ook de bisschoppen een aantal versoepelingen doorgevoerd.

Maximum aantal aanwezigen bij vieringen verhoogd
Met ingang van 12 juni 2021 mogen maximaal 50 aanwezigen een viering bijwonen (of lager, bij een lagere max. capaciteit). Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat nu
maximaal 15% van het aantal zitplaatsen kan worden benut (dit was 10%).
De overige maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, ventileren, 1,5 m. én reserveren blijven van kracht (zie hiervoor de corona-informatiebrief van 3 maart 2021).
Let op: deze verruiming is alléén van toepassing op de weekend- en doordeweekse liturgie, doop- en huwelijksvieringen. Bij uitvaarten blijft gelden: de maximale capaciteit op 1.5 m (conform eerder
gemaakte afspraken!).
Vieringen mogen alleen plaatsvinden in de kerken, niet in de parochiecentra.

Processies en openluchtvieringen

Bij het houden van een processie of een openluchtviering, wordt de regelgeving van de lokale overheid gevolgd. Geadviseerd wordt om hierover van tevoren contact op te nemen met de plaatselijke overheid. De algemene plaatselijke verordening van de gemeente is hierin leidend.

Hoera! Kinderkoren mogen weer zingen, overige koren nog heel even geduld
Onze kinderkoren mogen weer zingen, er geldt geen limiet meer in het aantal zangers.

Onze overige koren moeten nog heel even geduld hebben. De huidige maatregelen blijven voor hen van kracht: maximaal 3 zangers, 1 dirigent, 1 muzikant.
We wachten, net als jullie, op nieuwe versoepelingen van het bisdom.

Alle werkgroepen mogen binnen samenkomen
Vanaf woensdag 9 juni mogen alle werkgroepen weer samenkomen op 1.5 m. volgens het protocol parochiecentra (juli 2020). Een samenvatting hiervan kan je lezen in de corona-informatiebrief van 21 mei 2021.
Bij kinderwoorddiensten houden ouders en kinderen en ouders onderling 1,5 m. afstand. Kinderen hoeven onderling geen 1.5 m. afstand te houden.

Parochiecentra zijn nog niet open voor koffie-uurtje, inloopactiviteiten en gezamenlijke maaltijden.
Ook mogen er nog géén koorrepetities of cantorrepetities in de parochiecentra gehouden worden.

Cantores die het komende weekend aan de beurt zijn, repeteren in de kerk.

Buiten kan er weer koffie worden gedronken
Koffiedrinken na de viering kan weer, maar de volgende uitgangspunten vinden we van belang:
• Organiseer het koffiedrinken alleen buiten. Het risico om dit binnen te doen is nog te groot: parochiecentra hebben veelal lage plafonds, onvoldoende circulatie en luchtzuivering.
• Om opstoppingen te voorkomen adviseren wij om dit in buffetvorm te doen: één tafel waarop de ingeschonken koffie/thee klaarstaat, een tweede tafel met alle toebehoren.
• Koffie/thee wordt geserveerd in papieren wegwerpbekertjes en er worden houten roerstaafjes gebruikt. Suiker, melk en koekjes zijn per portie voorverpakt.

Bij vragen, neem dan gerust contact op met Maico Kramer, m.kramer132@chello.nl.

Op de goede weg….
Het mooie weer van de laatste week, maar ook de versoepelingen die op allerlei terreinen plaatsvinden, doen de mensen goed. Dat merken we aan alle kanten. De wereld gaat weer open na een flinke crisis. Ook de Rk bisschoppen en daarmee de parochies blijven in dat opzicht niet stilstaan, maar blijven wel voorzichtig. Mensen verlangen er terecht naar om elkaar weer te zien en te ontmoeten, en willen samen het liefst zo snel mogelijk het ‘gewone’ leven weer oppakken. Over de
snelheid van de versoepelingen zijn de meningen heel divers, en dat is ook goed. We hopen dat u begrip hebt voor de stappen die wij wel of (nog) niet (kunnen) zetten. We zijn met elkaar op de goede weg, en er is vanuit de besturen en het pastoraal team heel veel waardering voor de wijze
waarop u in het afgelopen anderhalf jaar hebt meegewerkt aan de coronamaatregelen. Wij wensen u allen heel veel sterkte en volharding en heel graag tot ziens!

Met hartelijke groet, namens pastoraal team en parochiebesturen Sint Maarten en Sint Lucas,

pastoor Harrold Zemann

Geef een reactie