7e Hemel haalt je op

Hoe het begon…….

Ruim acht jaar geleden werd tijdens een koffie-uurtje in het Catharijnecentrum gesproken over de komende aspergetijd, de tijd waarin dit “witte goud” door velen als delicatesse wordt gegeten. Enthousiaste verhalen gingen over de tafel over hoe en waar men van dit gerecht kon genieten, toen een der aanwezigen de opmerking maakte dat alles  minder goed smaakt als alleenstaande.

Margje Hengeveld nam deze opmerking ter harte en  stelde voor om een gezamenlijke aspergemaaltijd te organiseren in het Catharijnecentrum. Dit idee werd in daden omgezet en een paar weken later werd voor ongeveer twaalf personen een heerlijke aspergemaaltijd bereid. Men waande  zich in de “Zevende Hemel”. Hiermee was meteen de naam van deze activiteit een feit.

Hoe ging het verder…….

Het idee was geboren om aan deze succesvolle bijeenkomst gevolg te geven, maar ja, het voorbereiden en bereiden van een maaltijd vraagt nu eenmaal tijd en zeker ook kookkunst.

Tijdens een verjaardag maakte  Riet Borsboom kennis met Gerjanne van Ee, die in een geanimeerd gesprek zich liet ontvallen dat ze zo graag kookt. Zo verzorgde ze al enige tijd maaltijden voor de bewoners in De Haven. Riet was het initiatief van Margje niet vergeten, bedacht zich geen moment en haalde Gerjanne over om te komen koken in het Catharijnecentrum. Hoewel niet van RK huize stemde zij meteen in. Uiteindelijk moet in dit soort aangelegenheden religie geen  rol spelen.

Hoe het er tegenwoordig aan toegaat…..

Het gezamenlijk eten werd een groot succes en naarmate het aantal deelnemers toenam werd ook de kookgroep uitgebreid. Gerjanne zwaait met veel allure de scepter en inmiddels bestaat de kookgroep uit 8 tot 10 personen.

Om de 6 weken wordt op zondagmiddag voor  40 tot 50  personen, alleen gaanden en/of mantelzorgers, een 3-gangen diner verzorgd. Niet alleen aan de maaltijd , maar ook aan de gezelligheid wordt veel aandacht besteed. Hiermee werd het uiteindelijke doel, in gezelligheid samen eten, bereikt.

Data in 2019:

De zondagen: 10 februari, 24 maart, 5 mei, 16 juni en 21 juli.

Procedure.

  • Telefonische opgave 1 week tevoren bij Riet Borsboom, 0342-401698
  • Mensen die slecht ter been zijn kunnen worden opgehaald en thuisgebracht.
  • Aanvang : 17.00 uur
  • Kosten : € 7,50 incl. een paar drankjes