Afscheid in Coronatijd

Afscheid in coronatijd

 

In de viering van 2 augustus jl. hebben we de namen in herinnering geroepen van mensen die gestorven zijn vanaf de laatste keer dat we in maart bij elkaar gekomen zijn.

 

Afscheid nemen in coronatijd was niet makkelijk door de lockdown.
Het doet pijn als je je geliefde niet meer kunt aanraken of zelfs niet meer kunt bezoeken.
Het doet pijn als je niet bij het afscheid kon zijn of maar een beperkte groep kon uitnodigen.
Juist het samen zijn in tijden van rouw is zo troostend.
Het afscheid nemen was daardoor extra zwaar.
We willen naast het noemen van de namen
ook het verdriet van hen die achterblijven niet vergeten,
God vragen om kracht en troost om het gemis te dragen.

We ontstaken voor hen het licht, opdat licht verwijst naar de verrijzenis.
Niet het duister maar het licht heeft het laatste woord, niet de dood maar het eeuwige leven.

 

  1. Willie Tolboom-Smits overleden op 13 april leeftijd 64 jaar
  2. Mario Scibelli overleden op 24 april leeftijd 58 jaar
  3. Corry van Lierop overleden op 25 april leeftijd 82 jaar
  4. Cecile Brugering – Löwenthal op 6 juni leeftijd 78 jaar.

 

 

In deze viering hebben we ook een tweede kaars aan gestoken voor Michael Veldhuizen, hij overleed op 27 jui

Foto invoegen, zie bijlage

Goede God,
mensen sterven, toch wennen we nooit aan de dood.
Steeds weer valt er iemand weg die niet gemist kan worden.
Het doet ons pijn, telkens opnieuw.
Wat kunnen we U beter vragen dan:
genees de wonden die geslagen zijn,
bewaar wat niet verloren mag gaan,
laat niemand ongetroost blijven,
geef aan alle overledenen een toekomst bij U.
Amen.

 

In memoriam

Michael Veldhuizen

Hij overleed op 27 juli 2020 in de leeftijd van 14 jaar.

De crematieplechtigheid in Leusden vond plaats in besloten kring in Leusden op 30 augustus 2020.

Cecile Burgering – Löwenthal

Zij overleed op 6 juni 2020 in de leeftijd van 78 jaar.

De afscheidsviering was zaterdag 13 juni 2020 in kerkcentrum Odulf in Voorthuizen.

Aansluitend de crematieplechtigheid in Ugchelen, beide in besloten kring.