afscheid Karel Donders

Kort geleden is bekend gemaakt dat onze  priester Karel Donders bevorderd is tot pastoor in Elst. Hoewel wij het jammer vinden dat hij ons gaat verlaten is dit een felicitatie waard.

Na zo’n vier jaar prettige samenwerking gaat Karel niet alleen bij ons weg maar ook bij de parochie. Dus het is een afscheid dat veel breder is dan onze geloofsgemeenschap.

Wel zijn we allemaal een beetje overvallen door de snelheid waarmee het e.e.a. zich voordoet. Karel gaat per 1 september weg maar zijn afscheidsmis staat al voor 30 juni op de rol hoorde ik afgelopen zondag pas. Dit omdat dat de laatste mis van hem in Barneveld zou zijn. Naar ik heb begrepen is dat een wens van Karel zelf: “voor de vakanties”.

Zondag is spontaan een team geformeerd bestaande uit Carla Schulte, Hans van Blokland, Terry van de Hudding, Rudi Krosschell, Margje Hengeveld, Jacquelien Noorlander en mijzelf . Dit team gaat 30 juni voorbereiden.

Mocht je inbreng (willen) hebben laat dit dan via Carla of Hans lopen dan voorkomen we dat er allerlei initiatieven ontstaan met de kans dat die als los zand aan elkaar hangen of elkaar “voor de voeten lopen”. Laten we er een waardige en feestelijk gebeuren van maken.

Met vriendelijke groeten

Ton van den Boogaart