ALLERHEILIGEN  1 november

Paus Franciscus op Allerheiligen 2015paus-franciscus-is-de-hipste

“Met het feest van Allerheiligen voelen wij op bijzondere wijze de levende realiteit van de gemeenschap van de heiligen, onze grote familie, gevormd door alle leden van de Kerk, als pelgrims op aarde of als zij – oneindig veel meer – die haar al verlaten hebben en naar de hemel zijn gegaan. We zijn allen verenigd en dat noemen we “gemeenschap van de heiligen”, dat wil zeggen de gemeenschap van alle gedoopten.

In de liturgie brengt het boek Openbaring een wezenlijk kenmerk van de heiligen in herinnering waar het zegt: zij zijn personen die volledig aan God toebehoren (vgl. Op. 7,2-4.9-14). Het stelt ze voor als een grote menigte van “uitverkorenen”, in het wit gekleed en getekend met het “zegel van God”.

Door deze laatste bijzonderheid wordt, in beeldtaal, onderlijnd dat de heiligen op volledige en exclusieve wijze, aan God toebehoren, ze zijn zijn eigendom. En, wat betekent dat: het zegel van God in het eigen leven, in de eigen persoon dragen? De apostel Johannes zegt het ons: het betekent dat we in Jezus Christus werkelijk kinderen van God zijn geworden (1 Joh.3, 1-3).

Zijn we ons bewust van dit grote geschenk? Allen zijn we kinderen van God! Herinneren we ons dat we in het Doopsel het “zegel” van onze Vader hebben ontvangen en dat we zijn kinderen zijn geworden? Om het eenvoudig te zeggen: we dragen de familienaam van God, onze familienaam is God, want we zijn kinderen van God. Dat is de oorsprong van de roeping tot heiligheid! De heiligen die we  gedenken zijn zij die de genade van het Doopsel hebben beleefd, zij hebben het “zegel” ongeschonden bewaard door zich te gedragen als kinderen van God, door Jezus trachten na te volgen; en ze hebben het einddoel bereikt, want uiteindelijk “zien ze God zoals Hij is””

naar de nieuwsbrief