Allerzielen en Iconenwand

door Karel Donders

kruis AZ

‘Ieder huisje heeft z’n kruisje’ leert het  bekende spreekwoord. Een leven gaat nu eenmaal niet over rozen. In ieder huishouden vinden we wel foto’s of andere aandenken van mensen die uit ons midden zijn ontvallen. We hebben ze in ons gezichtsveld geplaatst omdat ons dat goed doet. Ze zijn dan wel uit ons zicht, maar niet uit ons hart.

Allemaal zijn we het tegengekomen en proberen wij een manier te vinden om het verlies van onze dierbaren een plaats te geven.

De dag van Allerzielen nodigt ons uit, het gevoel van gemis en verdriet niet voor elkaar te verbergen, het niet binnenskamers te houden, maar het samen te brengen door naar de begraafplaats of naar de kerk te gaan om voor hen te bidden en ze aan God toe te vertrouwen. En door er op deze dag weer bij stil te staan, putten wij er wellicht zelf ook een beetje kracht en troost uit.

 

De Introïtus (vaste intredezag) van deze dag  is dezelfde als van de Uitvaart en komt uit het Apocrief boek van 4 Ezra : ‘Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. – Heer, geef hen de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen.’ Dat dat licht ook over ons mag stralen, het licht van God, het licht van Allerheiligen.

 

 

Allerzielenviering – donderdag 2 november 2017 Catharinakerk 19.00 uur

Op deze dag willen wij onze dierbare overledenen gedenken:

Riet Mense – Nass 88 jaar
Jan  Oostdam 78 jaar
Mireille Oostdam 42 jaar
Gerard van der Linden 79 jaar
Siem van den Aardweg 91 jaar
Anique van de Wetering 2 jaar
Ann van de Hesseweg-Kuiters 86 jaar
Piet Spruijt 85 jaar
Marcellino Koenders 60 jaar
Els Lambers-Willemars 93 jaar

*Mevrouw Wouters – den Ouden zal in Achterveld worden genoemd.

allerzielen

Tijdens de Allerzielenviering op donderdag 2 november om 19.00 uur in de Catharinakerk, worden alle parochianen uit Voorthuizen en Barneveld herdacht, die het afgelopen jaar zijn overleden. Zij worden bij name genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken. Na afloop van de viering geven we deze kaars, samen met het herdenkingskruisje, mee naar huis. Wij zullen deze na de viering vóór in de kerk uitreiken.

De laatste zondagen van het kerkelijk jaar worden gevierd in de nadrukkelijke aanwezigheid van hen die vóór ons hebben geleefd en die ons inspireren en dierbaar zijn.

iconenwand

Vanaf het weekend van 7 en 8 oktober in Odulf en in het weekend van 21 en 22 oktober in de Catharinakerk, staat een beeldenwand met iconen, afbeeldingen van officiële en officieuze heiligen. Daarbij kunnen ook uw herinneringen worden geplaatst van hen, waarvan we in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen: bidprentjes, foto’s of andere kleinoden, die een bijzondere betekenis voor u hebben.

Als u daar gebruik van wilt maken, kunt u dit aandenken vanaf nu na de diensten afgeven aan: Thea Pieterse (Voorthuizen), Sonja Rippen (Barneveld). Ook is het mogelijk om dit op vrijdagmorgen (tussen 10- 12 uur) in het Catharijnecentrum in Barneveld af te geven.

Namens het rouwpastoraat,

Sonja Rippen

terug naar de nieuwsbrief