As woensdag, 2019

Aswoensdag,

begin van de Veertigdagentijd op weg naar het Paasfeest.

door: Karel Donders

Blijf staan, kijk en kom terug.

Keer terug naar het Huis van uw Vader. Kom terug, zonder angst, naar de open en ongeduldige armen van uw Vader, rijk aan erbarmen, die op u wacht ( Vgl. Ef. 2, 4).

Kom terug! Zonder angst, het is de gunstige tijd om terug te keren naar het huis, naar het huis “van mijn Vader en uw Vader” (Vgl. Joh 20,17).

Het is de tijd om het hart te laten raken ….

Op de weg van het kwaad blijven, is slechts een bron van illusie en droefenis. Het ware leven is helemaal anders en ons hart weet dat goed. God wordt het niet moe en dat het nooit moe worden de hand uit te steken.

Kom terugzonder angst, om Gods tederheid te ervaren die geneest en verzoent.

Blijf staan, kijk en kom terug!