Barneveld zoekt

Alpha op zondag met ‘inloop-lunch’

 

 

door Margje Hengeveld

 

Alpha

Is een unieke vorm om mensen in contact te brengen met God, geloven, bidden en de Bijbel.

Het unieke zit hem daarin dat er een bepaald klimaat geschapen wordt waarin personen zich thuis mogen voelen en mogen groeien.

Door samen te eten, te luisteren en te praten probeer je een klimaat van ontmoeting, openheid, vrijheid, respect, belangstelling en vriendschap te creëren.

 

Alpha op zondag

Op zondag bieden we een vervolg Alpha aan, met brede inzet. Ontmoeting en erbij horen zijn belangrijke onderdelen van deze Alpha. Mensen die ’s morgens naar de viering zijn geweest, kunnen om 13.00 uur aanschuiven bij de lunch. Voor mensen die de zondag te lang vinden, is dit een moment om andere mensen te kunnen ontmoeten en de dag te breken. Wil je daarna naar huis dan kan dat. Wil je de inleidende catechese meemaken, dan blijf je.

Ook ouders met kinderen zijn welkom. Tijdens deze bijeenkomsten zal er ook kindercatechese  en opvang voor de kleinste zijn.

 

19 mei…….Feest !!!

Om de doorstart van Alpha te vieren, gaan we op zondag 19 mei om 13.00 uur voor jong en oud (en alles wat daar tussen zit) pannenkoeken bakken! We hopen dat jij/u dit met ons komt mee vieren. Breng gerust je vriendin of de buurman mee.  Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

 

Wees welkom om aan te schuiven en te ervaren hoe bijzonder Alpha “Barneveld zoekt” is.

 

Irene, Marja, Eric, Didy, pastor Karel Donders en Margje

(kernteam Alpha)