Bescherming persoonsgegevens

Hoe wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepassen kunt u hier lezen.

Heeft u vragen over de AVG, neem dan contact op met de voorzitter van de Locatieraad, zie hier voor contactgegevens.

Nieuwsbrief e-Info

Heeft u zich aangemeld voor de e-Info digitale nieuwsbrief, dan ziet u onder iedere nieuwsbrief:

  • een link om uw aanmeldgegevens in te zien en te wijzigen
  • een link om u uit te schrijven (af te melden)
    lukt u dat niet, neem dan contact op.

Met het doorzenden van de e-Info naar anderen, geeft u de ander ook het recht deze links te gebruiken. Wilt u dat niet en toch doorsturen, dan deze links eerst verwijderen.

Derden 

Uw aanmeldingen voor de e-Info nieuwsbrief wordt niet met derden gedeeld.