Beste allemaal,

Als Geloofsgemeenschap kunnen we met trots terug kijken op een zeer geslaagde avond met vele aanwezigen en een duidelijk verhaal over levenseinde van onze Bisschop. Een verhaal waaruit blijkt dat er zeer genuanceerd over wordt gedacht met doordachte argumenten over dit zeer moeilijke onderwerp.

Het succes van deze avond is mogelijk geworden door de samenwerking van velen.

Om te beginnen de commissie Samenspraak met onze geloofsgenoten van de Immanuel- en Bethelkerk. Een commissie waar Riet Borsboom en Rudi Krösschell deel vanuit maken. Beiden hebben veel werk verzet om tot deze avond te komen. Daaronder, naar ik heb begrepen, een geslaagd dinertje met de kardinaal bereid door ‘kok’ Rudi Krösschell.

Ook niet te vergeten de mensen die de vesperviering hebben verzorgd. De onzichtbare mensen die het boekje hebben verzorgd. Dat hebben ze op een zeer verbroederende wijze gedaan. Door minder boekjes aan te bieden dan er gasten waren zag je in de kerk verbroedering ontstaan tussen katholieken en protestanten die naar elkaar toeschoven om samen met een boekje te doen! Herman onze koster die zorgde dat alles er “gewoon” was. Wim Burgering die een mooi welkomswoord hield. Carla met het Caeciliakoor begeleid door Eric van Veelen, prachtig! Met als extraatje het a capella zingen van Mirjam, Maria, Carina, Willem en Terry. Ds van Yperen die de lezing verder toelichtte. De collectanten die bij de deuren nog hebben staan te collecteren: Bert Nieuwstad, Frans van Valkenburg en Terry van de Hudding.

En na de Vesper was er koffie en thee die door Wim en Joke Veenendaal-Ringelberg goed, snel en vriendelijk werd verzorgd voor de ca 80 (!) aanwezigen. Er waren koekjes voor die dat wilden, kortom een goed begin van de lezing/discussie avond. De zaal die vooraf was ingericht door Arie Borsboom, ook dat heeft bijgedragen aan het succes.

De presentatie van de bisschop en de discussies daarna: vlot, goed van inhoud en met respect voor elkaar en voor elkaars standpunten.

De discussie die vriendelijk, beslist en goed werd begeleid door Sonja Rippen.

De afronding na afloop onder het genot van een drankje en een hapje (o.a. verzorgd door Margje Hengeveld en Ans Luiten, beiden zoals altijd vol inzet voor de geloofsgemeenschap) waarbij de Bisschop met nogal wat leden van onze geloofsgemeenschap, soms onder vier ogen, heeft gesproken.

De heer Lokate, Ceremoniarius van Kardinaal  Eijk, vertrouwde mij toe dat hij wel zag dat de Bisschop het naar zijn zin had. Dat geeft wel aan dat het voor hem ook een geslaagde avond is geweest.

En ik heb begrepen dat het opruimen en afwassen in de pastorie en het weer op orde brengen van de zaal de volgende ochtend zou plaatsvinden door mensen die daarmee eveneens een bijdrage leveren maar buiten het zicht van iedereen.

En heel belangrijk waar vaak niet over gesproken wordt: de mensen die de kerk, het Catharijnecentrum inclusief de toiletten schoonmaken. Ook dat heeft bijgedragen aan het succes van de avond.

Ongetwijfeld ben ik nog mensen vergeten, mijn verontschuldigingen daarvoor, het zijn er ook zoveel die bijgedragen hebben.

Kortom we mogen trots zijn op onze geloofsgemeenschap dat we dit samen en met elkaar voor elkaar hebben gekregen.

Ton van den Boogaart

naar de nieuwsbrief