Bijzonderbon

Een actie voor mensen die afhankelijk zijn van wat ze krijgen van de Voedselbank in staat stelt iets extra’s te kopen, dat ze zelf mogen kiezen, dat maakt een beetje extra, heel bijzonder.

U kunt mee doen door contant bij te dragen bij de speciale collecte in de kerk en tijdens Candlelight op ons kerkplein, of…
maak een veelvoud van 5 euro over op
NL97 RABO 0169260690 tnv Barneveldse Caritas diaconie.

In deze Adventstijd vragen wij extra aandacht voor degenen die het moeilijk hebben. Mensen die door tegenslag tijdelijk of permanent niet zonder hulp kunnen, zoals degenen die afhankelijk zijn van de Voedselbank.  De animo voor de ‘standaard’ voedselpakketten mee te nemen naar de kerk loopt terug,  deels omdat de ouderen het steeds lastiger vinden, dat gesjouw.
Anderzijds wil men wel graag iets bijzonders doen, iets extra’s geven voor de feestdagen rond kerst en Nieuwjaar, om te delen, betrokkenheid en verbondenheid te tonen. Alleen geld inzamelen was om die reden geen optie, bovendien wil de Voedselbank geen geld uitdelen.
Daarom hebben we besloten om de ‘Bijzonderbon’ uit te geven. Een cadeaubon die de Voedselbank kan uitdelen aan mensen die het nodig hebben, zodat zij daarmee naar eigen keuze zelf iets extra’s kunnen kopen.

vers A

In samenwerking met de Middenstandsvereniging hebben wij een selectie Barneveldse winkels die versproducten verkopen, zoals bakkers, slagers, kaas, noten, chocolade, Aziatische specialiteiten, bloemen, groenten en fruit bereid gevonden mee te doen als acceptant.

vers B

Vanzelfsprekend vragen wij u om gul te zijn, niet 1 of 2 maar 5, 10 of meer bonnen te kopen. Iedere €5 bijdrage betekent een Bijzonderbon van 5 euro voor de Voedselbank om uit te delen aan die het nodig hebben. We hebben het afgelopen weekeinde op kleine schaal getest dat heeft enthousiaste reacties en dito resultaten opgeleverd.bon voorbeeld

Naast de ‘verkoop’ van de  Bijzonderbon in onze kerk gaan wij tijdens Candlelight (zaterdag 16 december) op ons  kerkplein actie voeren. We vragen iedereen een beetje extra te geven, want een beetje extra, maakt het voor degenen die het niet hebben heel bijzonder.

Ook de Voedselbank is blij met dit nieuwe initiatief, hoewel we beiden realiseren dat we mogelijk nog uitdagingen kunnen tegenkomen, denk maar aan immigranten die nog geen Nederlands spreken en extra uitleg nodig hebben. We gaan het leren en hopen dat een ieder die zich verbonden voelt met de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank wil bijdragen de Bijzonderbon tot een succes te maken.

Daarom hebben we voor iedereen die ook 1, 2 of meer Bijzonderbonnen wil geven maar niet zaterdag in het dorp is, het rekeningnummer van de diaconie opengesteld: stort voor zaterdag 16 december, een veelvoud van 5 euro op NL97 RABO 0169260690 tnv Barneveldse Caritas diaconie. Wij zorgen dat voor iedere 5 euro een Bijzonderbon bij de Voedselbank komt om op tijd uit te delen.

zie ook: hoe werkt de Bijzonderbon

naar de nieuwsbrief