Bijzondere viering in Vooorthuizen

Zondag na Kerstmis

– Feest van de Heilige Familie van Nazareth -Jezus, Maria, Jozef – 30 en 31 december

Door Karel Donders

voorthuizen doop

Op zaterdag 30 december zal er tijdens de Eucharistieviering in Voorthuizen een kind ten doop worden gehouden. Dat deze opname plaatsvindt op het feest van heilige familie maakt het extra bijzonder.

Bij de evangelie-lezing van Lucas 2,22-40

“Op deze eerste zondag na Kerstmis nodigt de Kerk ons uit, terwijl we nog ondergedompeld zijn in de blije sfeer van dat feest, het heilig gezin van Nazareth te overwegen. Het evangelie stelt ons vandaag Onze Lieve Vrouw en de heilige Jozef voor op het ogenblik dat ze, veertig dagen na de geboorte van Jezus, naar de tempel van Jeruzalem gaan. Ze doen dat uit gelovige gehoorzaamheid aan de Wet van Mozes, die de toeheiliging van de eerstgeborene aan de Heer voorschrijft.

We kunnen ons dat kleine gezinnetje voorstellen midden de massa volk in de grote voorhoven van de tempel. Het springt niet in het oog, valt niet op… En toch gaat het niet onopgemerkt voorbij! Twee bejaarden, Simeon en Anna, bewogen door de Heilige Geest, komen dichterbij en beginnen God te loven voor dat Kind, waarin ze de Messias herkennen, Licht voor de heidenen en Redder van Israël. 

Het is een eenvoudig maar rijk profetisch moment: de ontmoeting van een jong echtpaar, vol vreugde en geloof omwille van de genade van de Heer; en twee bejaarden ook vol van vreugde en geloof door de werking van de Geest. Wie brengt hen samen? Jezus. Jezus brengt ze samen: jongeren en bejaarden. Jezus brengt generaties bij elkaar. Hij is de bron van die liefde die gezinnen en mensen verenigt door elk wantrouwen, elk isolement, elke afstandelijkheid te overwinnen. Dit doet ons aan de grootouders denken: hoe belangrijk hun aanwezigheid is, de aanwezigheid van de grootouders!

De boodschap die van de heilige Familie tot ons komt is op de eerste plaats een boodschap van geloof. In het gezinsleven van Maria en Jozef staat God, in de persoon van Jezus, werkelijk centraal. Daarom is dit gezin van Nazareth heilig. Waarom? Omdat het gericht is op Jezus.

Wanneer ouders en kinderen samen dit klimaat van geloof inademen, beschikken ze over een energie die hen in staat stelt ook moeilijke beproevingen aan te pakken, zoals de ervaring van de heilige Familie bewijst, bijvoorbeeld in de dramatische gebeurtenis van de vlucht naar Egypte: een zware beproeving.

Het Kind Jezus samen met zijn Moeder Maria en met de heilige Jozef zijn een eenvoudige maar zeer lichtende gezinsicoon. Het licht dat ze uitstraalt, is licht van barmhartigheid en redding voor de hele wereld, licht van waarheid voor elke mens, voor het menselijk gezin en voor de afzonderlijke gezinnen.”

Paus Franciscus, op het feest van de heilige familie 2014

naar de nieuwsbrief