cursus ‘bewustwording’

Een heel bijzondere cursus

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn zo belangrijk voor onze gemeenschap, dat zij zich zelf niet uit het oog mogen verliezen. Deze cursus is daar op gericht. Niet uitsluitend, denk ook aan drukke ouders, twee verdieners met gezinnen, mensen met veeleisend banen. Deze cursus gaat over bewustwording van je zelf, over het effect van wat we doen en zeggen, op anderen heeft, en op je zelf. Het gaat om de juiste balans.

Doe ik wat ik wil en
wil ik wat ik doe?

We zijn soms net mieren, als maar bezig, maar doen we de juiste dingen en wat we doen, doen we dat dan goed? Dat laatste heeft veel, zo niet alles te maken met hoe we het doen in relatie tot anderen en wat hoe wij communiceren.
Ons bewustwording van het effect wat ons handelen en onze communicatie heeft, kan ons effectiever maken, succesvoller doen zijn in wat we doen, zonder dat het meer moeite kost, sterker er blijft meer ‘quality time’ over en zeker meer voldoening.
Wij vinden het zo belangrijk, dat we er financieel aan willen bijdragen.

De cursus wordt gegeven in ons Catharijne Centrum, en wel op 3 dinsdagavonden: dinsdag 5, 19 februari en dinsdag 5 maart; steeds van 20:00 – 22:00 uur.

hier kunt u zich aanmelden.

De cursus trainers zijn Bert Schimmel en Willemijn Nikkels.

De kosten bedragen incl koffie en materiaal € 22,50 per avond, dus totaal € 67.50. Vergelijk dat met een willekeurige cursusprijs van dit niveau, dan zult u zien dat het een fractie is. Nochtans als u graag wilt deelnemen en uw financiële situatie dit belemmert, dan betalen wij dit geheel of gedeeltelijk uit ons ‘pastorale fonds’. Neem daarvoor even contact op met de cursuscoördinator, Rudi Krösschell (krosschell.rudi@gmail.com of bel 06 51 41 77 26).

Meer over de cursus, lees hier