Dankbaarheidsboom

Doet u mee?

In navolging van de St.Maartenparochie heeft Wil van Calck dit ook op de website van de Lucasparochie geplaatst. Hij meldde ons dat dit ook een goed idee was voor onze eigen site.

De blaadjes van de dankbaarheidsboom kunnen worden gevuld met uw reactie op de volgende vraag:

‘Waar bent u ondanks alles in deze tijd van corona toch dankbaar voor?’

Graag uw reacties naar: RKBarneveld@gmail.com uiterlijk 16 oktober 2020

De dankbaarheidsboom wordt dan in de eerstvolgende INFO geplaatst.

Inspiratie nodig? https://www.parochie-sintmaarten.nl/dankbaarheidsboom-2/