de oude doos

VERHALEN UIT DE OUDE DOOS, VAN ZO MAAR EEN PAAR WERKGROEPEN

door Henk de Sain

Weet u nog? ..Vroeger hadden wij in onze St. Catharinaparochie veel actieve werkgroepen die zich van tijd tot tijd gezamenlijk meestal in het najaar presenteerden.

Zo bestonden er o.a. de WOB ( Welzijn Oecumene Barneveld) en de MOV groep ( Missie, Ontwikkeling en Vrede).

Wat deed de WOB eigenlijk, de naam zegt het zelf, zij richtte zich op de oecumene binnen de gemeente Barneveld en werkte veel samen met de werkgroepen van de Bethel- en Immanuelkerk.

De MOV zette zich o.a. voor de Missie in en droeg zo haar steentje bij door medewerking te verlenen aan de VASTENAKTIE  en nam samen  met de ZWO (zusterorganisatie van de Bethel- en Immanuelkerk) deel  aan het gemeenschappelijk overleg binnen de Barneveldse werkgroepen, die nu  nog in het gebouw De Ark actief zijn. Kees Corstiaensen was onze man die veelal bij dit overleg aanwezig was en “onze” belangen behartigde. In de loop van de tijd is, zoals het vaak gaat dit contact om praktische redenen verbroken. Ook werd er wel eens in de vorm van grote foto’s een presentatie  “gratis” geleend van Amnesty International!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de  presentaties werd door de MOV  veel aandacht besteed. De groep kende dan ook een groot aantal “medewerkers”, zo werkten er aan mee; Louis Schueler, Lena Suter, en Ada Huppelschoten, Hans Kuiper en Henk de Sain en Kees Corstiaensen.

De palmbomen werden indertijd door Intratuin gratis gebracht en weer opgehaald.

Om de sfeer van toen nog eens te proeven volgen een paar foto’s…….Gezellig was het, en het is jammer dat dergelijke presentaties er niet meer zijn.

 

Henk de Sain.