de zeven kruiswoorden

Zeven laatste woorden van Jezus zijn er. Zeven zinnen
vanaf het kruis. Zeven zinnen uit verschillende evangelies,
uit verhalen over het lijden en sterven van
Jezus, die elk een eigen accent leggen. Zeven zinnen
die ooit zijn samengebracht in een nieuw geheel.
Zinnen, die zo bij elkaar gebracht een eigen invalshoek
geven bij het overdenken van het lijden en
sterven van Jezus. Zeven woorden die ons ook
richting geven, aanwijzingen geven voor het christen
worden en zijn.
In de veertigdagentijd gaan we er aandacht aan
besteden in een drietal meditatieve bijeenkomsten.
Na een korte meditatieve inleiding met muziek, gaan
we met elkaar in gesprek over het kruiswoord en het
eraan gekoppelde thema.
De eerste bijeenkomst is op 20 februari. Het gaat dan om het eerste kruiswoord:”Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” We gaan dan in op
de vraag: weten wij wel wat we doen?
Daarnaast hebben we het over het tweede kruiswoord: “Vandaag zul je met Mij zijn in het paradijs”. Hierbij
spreken we over leven en dood.
De tweede bijeenkomst is op 6 maart. We bespreken
dan de volgende drie kruiswoorden:
– Vrouw, zie daar uw Zoon.
– Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten?
– Ik heb dorst.
De nadruk zal komen te liggen op het onderwerp
van het vierde kruiswoord: de godverlatenheid.
Ervaren we in ons leven ook (soms) God als de grote
afwezige?
De derde en laatste bijeenkomst is op 13 maart.
Daarbij komen de laatste twee kruiswoorden aan de
orde:
– Het is volbracht
– Vader in uw handen beveel ik mijn Geest.
In deze bijeenkomst gaan we het hebben over het
vertrouwen in God. Durven wij in ons leven ook te
vertrouwen op God?
Heeft u in de veertigdagentijd, de tijd voor Pasen,
behoefte aan verdieping door te luisteren naar
prachtige muziek en in gesprek te gaan met anderen?
Wilt u het dan eens hebben over de dingen die je ten
diepste raken?
U bent van harte uitgenodigd!
Hebt u belangstelling dan verzoeken wij u om u
vooraf aan te melden bij het parochiesecretariaat
via de e-mail: secretariaat@stlucas.nu, of telefoon:
0334941261.
De bijeenkomsten zijn alle in Leusden in de Kom
(naast de RK- kerk) en duren van 20.00 -22.00 uur.
Diaken Rini Bouwman leidt de avonden.