Diaconaal Netwerk Barneveld

door: Geert Rozema

uit: ‘ik zal er voor jou zijn‘, naar aanleiding van de Ariëns Prijs voor Diaconie, 2016 (Aartsbisdom Utrecht; klik hier voor de totale publicatie).

Diaconaal Netwerk Barneveld
“Wij zijn geen goedkoop
sociaal vangnet”
Het geheim van het Barneveldse Diaconaal Netwerk schuilt volgens
de zes aanwezige dragende vrijwilligers in de onderlinge korte lijntjes
tussen Netwerk en samenwerkingspartners in combinatie met
gebleken betrouwbaarheid én deskundigheid van hun vrijwilligers.

Zie ook de website van het Diaconaal Netwerk Barneveld

Bewijs van de korte lijntjes en de vertrouwensrelatie
met belangrijke samenwerkingspartner
gemeente Barneveld vormt het jaarlijkse
gesprek dat Thuisadministratie coördinator
Caroline Lanting voert. “Gemeenteambtenaar
en ik lopen dan samen de aanmeldingslijst door
en kijken welk gezin wat nog nodig heeft aan
gezinsondersteuning, maatschappelijk werk of
juridische bijstand”, aldus Lanting. “Alles om de
zorg voor de hulpvrager zo goed mogelijk af te
stemmen.”
Vertrouwensrelatie ten dienste van
optimale zorg
Lanting die 35 jaar in het bedrijfsleven werkte
en nu voltijds vrijwilliger is, ervaart haar werk
als een roeping. Ze coördineert de zeventig
vrijwilligers die aangesloten zijn bij het Netwerk,
verspreid over ‘Thuisadministratie’ en de vier
Spreekuur locaties. Lanting: “Afgelopen jaar
rondden we 110 huishoudens af, en nu bedienen
we er honderd. We helpen hen wegwijs worden
in hun administratie, zodat ze uiteindelijk zelfstandig
verder kunnen in de steeds complexer
wordende samenleving.”
Ruim dertien jaar bestaat het Netwerk waarbij
veertien (protestantse en katholieke) kerken
zijn betrokken. “Reden van oprichting van het
Netwerk is dat men in alle diaconieën van elke
kerk hetzelfde werk doet. Samenwerken betekent
meer mogelijkheden om mensen te helpen
en we kunnen van elkaar leren. Daarnaast zijn
we ook gesprekspartner van de gemeente
Barneveld en instellingen ter verbetering van
de hulpverlening.” Netwerk voorzitter Gerard
van Lanen: “We zijn er voor alle burgers van gemeente
Barneveld, moslim, atheïst of christen.”
Samenwerking
Vrijwilliger en gepensioneerd Sociale Dienst
ambtenaar Jan Vreeke zet uiteen waarom ze als
Diaconaal Netwerk besloten de handen ineen
te slaan. “Om niet uit gespeeld te worden door
hulpvragers. En om ‘hulpshoppers’ tegen te gaan
én verantwoord met onze financiële middelen
om te gaan. Daarnaast proberen we mensen
niet te pamperen maar stimuleren we ze daar
waar nodig zelf verantwoordelijkheid te nemen
over hun leven. Vanzelfsprekend helpen we ook
de mensen, die niet (langer) zelfredzaam zijn of
de zogenoemde ‘hopeloze’ gevallen.
Wekelijks komen tientallen mensen langs bij
de vier verschillende spreekuur locaties. Na
verloop van tijd is hier vraag ontstaan naar
meer specialisme op terreinen die ze zelf niet
in huis hebben.” Voorzitter Van Lanen: “Zo is
het Sociaal Juridisch Steunpunt ontstaan, een
aanvullend Steunpunt dat intensief samenwerkt
met het Netwerk. Bij dit Steunpunt werkt een
maatschappelijk werker, accountant, jurist en
een voormalig kasteelheer. Zowel Netwerk als
Gemeente verwijzen mensen
door naar het Steunpunt en vice
versa”, aldus kasteelheer Jan
Boute. Hij is vrijwilliger en sinds
2009 sociaal juridisch raadslid
en werkt nauw samen met het
Netwerk. Via een klankbordgroep
waar hij zijn ervaringen inbrengt
oefent hij invloed uit op gemeentelijk
beleid. Boute: “invloed
uitoefenen ten dienste van onze (arme) naasten
valt of staat bij goed ingevoerd zijn in wat
speelt in de samenleving. Goed je netwerken
onderhouden, betrouwbaar zijn en de lijntjes
kort houden is hierin cruciaal. Gaat wat mis dan
trekken we direct aan de bel.”
Vreeke: “Natuurlijk is de gemeente Barneveld
zelf onderdeel van het geheim van het succes
van het Diaconaal Netwerk. Barneveld is een
sociale en christelijke gemeente. Met veel kerkelijk
betrokken politici. Dat christelijke tekent
zich door haar onbaatzuchtigheid, niet oordelen
maar je mantel delen, zoals Sint Maarten, zonder
aanziens des persoon.”
Mantelzorgen
Het thema mantel delen roept discussie op.
Vreeke: “Bij wie ligt de zorgverantwoordelijkheid
voor de groep van vijf procent nietzelfredzame
chronisch zieken? Beschouwt de
gemeente ons als mantel?” Lanting reageert
direct: “Hier ontstaat een spanning tussen
kerken en overheid. Steeds proberen we deze
kwetsbare groepen bij de overheid aan te
kaarten. We zullen ze als kerken niet in de steek
laten. Maar zorg voor deze groepen ligt primair
bij de overheid. Hierover zijn we continu
kritisch en open met elkaar in gesprek, als sparringpartners.”
Vreeke benadrukt: “wij als kerken
zijn geen goedkoop sociaal vangnet zodat de
gemeente rustig kan bezuinigen.”
Digitale loket
Boute van het Sociaal Juridisch Steunpunt:
“daar waar de overheid tekort schiet aan hulp
op maat en mensen buiten de boot vallen springen
wij in. Maar dit moet een
incidenteel en geen structureel
karakter hebben. De laag geletterde
digibeet, die dagenlang op
zoek is naar het digitale loket, en
uiteindelijk bij ons binnen wandelt,
kunnen wij uitleggen hoe
het werkt met digitale loketten
en internet.”
Streng aanname beleid en toerusting
Het Diaconaal Netwerk onderscheidt zich ook
door streng vrijwilligersbeleid. Lanting: “we
screenen vrijwilligers en vragen referenties op.
Vrijwilligers tekenen bij de intake geheimhoudingsplicht.”
Vrijwilliger en spreekuurhouder
Wim Ackermans benadrukt het belang van
zorgvuldigheid en discretie. Ackermans: “We
proberen mensen zo goed en discreet mogelijk
van dienst te zijn. Het verhaal van mensen moet
veilig zijn bij ons, want we zijn geen grote stad.”
Ackermans: “Iedere vrijwilliger krijgt een training
van vijf avonden. De gemeente faciliteert,
levert de trainers, en bekostigt.” Lanting vult
aan: “het Netwerk verzorgt twee keer per
jaar themabijeenkomsten.” Gijs van de Brink is
diaken van de gereformeerde kerk. Hij noemt
als nieuwe ontwikkeling de komst van Syrische
vluchtelingen. “Er zijn veel mensen van goede
wil. We hoeven het wiel niet iedere keer zelf
uit te vinden en door samenwerking is er veel
mogelijk.”
“Niet oordelen
maar je mantel delen,
zoals Sint Maarten”

http://www.diaconaalnetwerk.nl
info@diaconaalnetwerk.nl