Diaconie

Jezus vroeg hen: ‘Hoeveel broden hebt ge dan?’ ‘Zeven – antwoordden zij – en wat visjes.’ Nadat Hij het volk gelast had op de grond te gaan zitten nam Hij de zeven broden en de vissen welke Hij na het spreken van het dankgebed brak, en ze aan de leerlingen gaf, die ze weer aan het volk gaven. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog zeven volle manden op.

Matteüs 15,34-37

Binnen vele parochies van het Aartsbisdom Utrecht zijn mensen actief op het terrein van diaconie en caritas. Daarmee maken ze de evangelische oproep van het doen van werken van barmhartigheid concreet in het hier en nu.

Caritas en diaconie zijn wezenlijke en onvervreemdbare elementen van Kerk-zijn en dragen bij aan de opbouw met het oog op de komst van het Rijk Gods.