DIENST ROND HET THEMA ‘VOLTOOID LEVEN’

BIJZONDERE DIENST ROND HET THEMA ‘VOLTOOID LEVEN’ OP ZONDAG 3 JUNI A.S. IN DE IMMANUËLKERK AANVANG: 18.30 UUR

SPREEKSTER: DR. ANNEMARIEKE VAN DER WOUDE, REMONSTRANTS PREDIKANT IN OOSTERBEEK

Op zondag 3 juni a.s. vindt in de Immanuëlkerk een bijzondere dienst plaats, waarin het  thema “Voltooid Leven’ , resp. vragen rond het levenseinde centraal staan.

In de afgelopen jaren is er landelijk over dit thema uitgebreid gepubliceerd, gesproken en gediscussieerd, zowel in de politiek als binnen de kerken en vanzelfsprekend ook in de breedte van maatschappij. De discussie startte met name nadat de landelijke fractie van D66 eind 2016 liet weten een initiatiefwet te willen indienen, die het mogelijk zou maken dat ouderen, die in principe gezond zijn maar die hun leven als ‘voltooid’ achten, hulp bij zelfdoding zouden kunnen krijgen. Inmiddels is bij de besprekingen van de coalitiepartners tijdens de vorming van het huidige kabinet besloten eerst een onderzoek te starten naar de behoefte aan deze vorm van euthanasie en ook naar de redenen waarom men hiertoe zou willen besluiten. Een aantal landelijke partijen heeft zich in beginsel tegen de evt. nieuwe wetgeving uitgesproken (denk aan het manifest ‘Waardig ouder worden’) zo ook een flink aantal ethici, medici, psychiaters en medische verzorgers. Maar ook voorstanders van de verruiming van wetgeving laten zich horen. Scheidslijnen tussen voor- en tegenstanders  lopen dwars door kerken heen, maar ook dwars door de politiek en de maatschappij als geheel.

Ds. Annemarieke van der Woude is bereid gevonden in de dienst van 3 juni een inleiding over het bewuste thema te houden. Zij is auteur van verscheidene boeken over de dood, zoals o.m.  ‘Als de dood’ en ‘Het doodshemd heeft geen zakken’, boeken die een welkome bijdrage leveren aan het euthanasiedebat. Voorheen was ds. Van der Woude gedurende een tiental jaren geestelijk verzorgster in een verpleeghuis.

We leven in een tijd waarin succes en erbij horen in toenemende mate de norm lijken, waarin zelfbeschikking en keuzevrijheid meer en meer als positief-verworven zaken worden gezien en tekort en kwetsbaarheid veelal als negatief worden ervaren.  Ds. van der Woude spreekt in haar lezingen o.m. over de heiligheid van het leven en de heiligheid van de dood, over het waar mogelijk ‘halt houden voor de dood’, maar ook over de dilemma’s die ontstaan bij zwaar lichamelijk lijden in het zicht van de dood.

Ds. Wilbert van Iperen zal tijdens de themadienst aanwezig zijn en mede bijdragen aan de dienst, die zal aanvangen met een liturgisch moment.

U wordt van harte uitgenodigd op 3 juni a.s. aanwezig te zijn. Ds. van der Woude stelt u door haar inleiding in de gelegenheid uw gedachten te vormen of te verrijken over dit belangrijke vraagstuk, dat ook de komende tijd ongetwijfeld weer volop in de belangstelling zal staan. Na haar inleiding kunt u vragen stellen en is er gelegenheid voor discussie.