door de tijd van het jaar

Verhalen en overwegingen door de tijd van het jaar

Waarom breekt Jezus brood?

door: Kapelaan Donders

brood-en-vis

In de weken dat velen genieten van vakantietijd, tot rust komen en nieuwe energie en inspiratie opdoen -de batterijen opladen-, onderbreken wij de lezingencyclus van het Marcus-jaar, door vanaf zondag 29 juli vijf zondagen achtereen uit het zesde hoofdstuk van het Johannes-evangelie te lezen: De broodrede van Jezus.

Johannes neemt ons mee naar het meer van Galilea. Een grote menigte van alleen al 5000 mannen hangen aan Jezus lippen. Ze worden getuigen van een broodvermenigvuldiging waar vijf broden en twee vissen, voedsel in overvloed wordt voor al deze mensen.

Het wonder van de broodvermenigvuldiging doet hen denken aan Mozes, de profeet. Mozes die het manna uit de hemel liet komen, zodat het volk in de woestijn niet van honger om zou komen. Mozes ook die op de grens naar het beloofde land het volk een profeet in het vooruitzicht had gesteld en waarover God gesproken had: “Ik zal hem mijn eigen woorden in de mond leggen en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag”( Dt 18, 18). Die belofte van Mozes zorgt ervoor dat de menigte Jezus in die aangekondigde profeet herkennen, en Hem daarom meteen willen uitroepen tot koning. Allemaal om dat wonder met die broden en vissen.

Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om zo maakt Jezus vervolgens duidelijk: “Werkt niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven” (v.27), Het gesprek dat volgt zullen we over de opvolgende vier zondagen verspreiden. Als men vraagt: “Heer, geef ons altijd dat brood.”, antwoordt Jezus: “Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen”(v. 34-35) en later nogmaals: ‘Ik ben het levende Brood. Jezus zal het nog een paar keer herhalen (v. 41, 48, 51 en 58) en duidelijk maken: “Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.”(v.57).

Het is deze Broodrede die ons leert kijken naar wie Jezus is en voor ons wilt zijn, het leert ons kijken naar de Eucharistie en naar het gebed dat hij zijn leerlingen leerde: “geef ons heden ons dagelijks brood”.

Wat is het dagelijks brood waarvan wij leven?