Engelenkunst

De een ziet een engel als boodschapper van God, de ander denkt aan een goed mens. ,,Engelen spreken tot de verbeelding’’, zegt Ben Piepers. Ook kunstenaars hebben verschillende ideeën over engelen, zo zal Ben vrijdagavond laten zien tijdens een Zincafé in de Catharinakerk in Barneveld.ben

Het Zincafé in de Catharinakerk aan de Langstraat begint vrijdag om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Na afloop hapjes en drankjes

Overgenomen uit de Barneveldse krant (14/11) door: Fija Nijenhuis

Engelen zijn sinds de vroegste tijd een geliefd onderwerp in zowel de christelijke als reguliere kunst. In het Oude en het Nieuwe Testament komen ze voor als boodschappers van God. ,,Soms zijn ze tegelijkertijd de Eeuwige’’, zegt Piepers. ,,Dat is bijvoorbeeld zo in het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik.’’

GODDELIJKE BODE Ook Abraham, Jacob en Mozes ontmoetten engelen. Het bekendste moment dat een goddelijke bode zich aan mensen liet zien, was bij de aankondiging van de geboorte van Jezus.

Al die bijbelverhalen zijn in de afgelopen eeuwen op verschillende manieren door kunstenaars verbeeld. Vrijdag laat de theoloog een aantal van deze werken zien tijdens het Zincafé, een gezamenlijk initiatief van de protestantse gemeente Barneveld en de St. Lucasparochie in Barneveld en Voorthuizen. ,,Kunst kan helpen om gelovigen toegang te geven tot het mysterie, het onzichtbare’’, zegt Piepers. ,,Een beeld in de kunst is namelijk geen letterlijke invulling, maar laat ruimte voor eigen interpretatie.’’ En dat is precies de bedoeling, vindt de pastor. ,,Anders ga je iets dichtplakken.’’

ONGRIJPBAAR FIGUUR Vrijdagavond bespreekt hij kunstwerken van onder anderen Chagall, Caravaggio en Rembrandt. Ook ,,niet-schriftuurlijke’’ afbeeldingen, onder meer uit de hedendaagse kunst, krijgen aandacht. Piepers noemt hierbij Paul Klee, Wouter Stips en beeldend kunstenaar Gerhard Lentink. De laatste maakte een engel van hout.

Piepers hoopt dat de avond mensen leert goed naar kunst te kijken. ,,Er is vaak meer te zien dan je denkt. En ik wil tot nadenken aanzetten. De engel is een ongrijpbaar figuur. Wat moet je ermee? Wat kan die symbolisch betekenen? Zelf kom ik uit een katholiek nest en ik ben opgegroeid met de engel als beschermer.’’

Op de vraag of hij denkt ooit een echte gezien te hebben, zegt hij: ,,Zeker, dat waren menselijke engelen.’’ Hen zien als helpers, goede wezens, is ook een manier van kijken, aldus Piepers.