Fidelis: verslag 27 september

Nieuws van  RK-vrouwenvereniging Fidelis

door: Sandra Davelaar

Na een welverdiende vakantie stond 27 september de jaarvergadering op het programma van  de vrouwenvereniging.
We begonnen de avond met een moment van stilte voor degene die niet meer onder ons zijn.
Het jaarverslag van het afgelopen seizoen werd voorgelezen.
Cees Aelbers was even onze gast om het financieel jaarverslag voor te lezen. De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en in orde bevonden.
Cees wordt bedankt dat hij onze vereniging uit de brand heeft geholpen door onze financiën zo goed bij te houden.
Ook heel fijn dat hij heeft aan gegeven dat hij dat de komende tijd wil blijven doen.
De contributie blijft €30,00. Er zijn enkele leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd, dus is er weer ruimte voor nieuwe leden.
Met goedkeuring van de aanwezige leden is Corry de Jong bij het bestuur gekomen.
Sandra doet een oproep om oude panty’s in te zamelen voor de stichting Hamlin Fistula.
Na de pauze zijn Alie Benes en Lucy de Sain in het zonnetje gezet.

IMG_0878

Alie is al 40 jaar trouw lid van Fidelis. Zij kreeg een mooie bos bloemen en een zilveren viooltje met steentje.
Lucy is 25 jaar lid en kreeg ook bloemen en een viooltje zonder steentje. Verschil moet er zijn.
Daarna was het tijd voor de bingo.
De dames waren erg stil in de zaal. Je kon een speld horen vallen!
De microfoon stoorde vervelend, dus moesten we goed luisteren om Corry te verstaan als zij de nummers afriep.
Gelukkig werd er ook veel gelachen.
Het bestuur had verschillende prijsjes verzameld en veel leden ging naar huis met meer dan ze gedacht hadden.
Veel dames hadden zich die avond al opgegeven voor het bloemschikken van 25 oktober.