Geloven wij in de toekomst?

door Margje Hengeveld

(n.a.v. mijn afscheid van de PG en het overleg in de Klankbordgroep)

 

Geloven wij in de toekomst?

Afgelopen tijd hebben wij in de Klankbordgroep samen gekeken naar onze  geloofsgemeenschap en naar de toekomst daarvan.

Maar geloven wij zelf nog in de toekomst? Dat is een vraag die bij mij regelmatig naar boven komt. Geloven anderen nog in de toekomst?

Het is een vraag die meerdere kanten op kan.

– Ja, we geloven nog in de toekomst anders zaten we hier nu niet.

– Nee eigenlijk niet, maar we moeten toch een iets doe.

Dan spreek je meer over een verwachting.

Bekijken we  de vraag op een andere manier, dan gaat het er om of wij in de toekomst nog naar de kerk zullen komen om ons geloof te belijden en te vieren.

Snappen mensen in de toekomst nog wat geloven inhoud? Weten wij wat geloven werkelijk betekend en wat het kan betekenen in ons leven? Dat het meer is dan een kaarsje opsteken, meer is dan een goed gevoel.

 

We zeggen vaak dat we niet zo goed zijn met de Bijbel. Maar als ik zeg dat ‘Jezus ons de opdracht heeft gegeven om elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft lief gehad’ (Joh 13, 34), dan zullen jullie dit ongetwijfeld herkennen. Ja Hij heeft ons zelfs zo lief gehad, dat Hij voor ons aan het kruis gestorven is.

Jezus gaf nog een opdracht: ‘Ga uit over de hele wereld en verkondig het evangelie’ (Mc 16, 15)

Ik ben steeds meer van mening dat we goed moeten nadenken hierover en moeten investeren in geloofsonderricht, in catechese.

Als mensen werkelijk weten waar het om gaat, zal het geloof ook sterker worden en zullen mensen minder snel afhaken.

Daarom zou ik er voor willen pleiten om de volgende PG ook mee te geven om verder in te zetten op geloofsonderricht.