Geraakt door de kruisweg

Maandag 20 maart, om 20.00 uur in het Catharijnecentrum presenteert  Ben Piepers

Geraakt worden door de kruisweg: Moderne kruiswegstaties in beeld.

resolve

De kruisweg kent een lang traditie. In veel katholieke kerken zie je de kruisweg langs de muren om te overwegen of bidden. Hedendaagse kunstenaars
grijpen de kruisweg aan om menselijk lijden indringend te verbeelden. De kruisweg confronteert met lijden en dood, ellende en verdriet. Ze brengt je
tot verstilling, vooral in de 40-dagentijd. Tegelijk biedt zij in de diepte ook perspectief.

Aan bod komen kunstwerken van:
Albert Servaes: expressieve tekeningen met houtskool uit 1919 uit Abdij Koningshoeve Tilburg (zie afbeelding)
Aad de Haas: kruisweg geschilderd in 1946-47 voor de kerk van Wahlwiller, omstreden, verwijderd, en pas na de dood van de kunstenaar in ere hersteld.
Barnett Newman: 14 Stations of the Cross: Lema Sabachtani, 1958, National Gallery of Art,
Washington DC.
Ted Felen: kruisweg geschilderd in 1962-1963, waarbij de kunstenaar aandacht heeft voor de innerlijke gemoedstoestand van de gemartelde Jezus.
Marijke van Dijk: veertien schilderingen geïnspireerd op de traditionele kruisweg als metafoor voor de levensweg die ieder mens op aarde gaat.
Henri Matisse: kruisweg op de wand van de Rozenkranskapel van Vence in Zuid-Frankrijk; de kunstenaar tekent de staties als een kunstwerk, waarin verschillende lijnen elkaar kruisen.toorop-2(1)

Werkwijze
We beginnen met een korte inleiding over ontstaan en ontwikkeling van de kruisweg. Daarna kijken we naar de moderne kruiswegstaties van zes kunstenaars. Bij elk van deze staties is er een korte toelichting met aandacht voor hun zeggingskracht en spirituele laag, gevolgd door stilte of klassieke muziek uit de eeuwen. Na de presentatie is er ruimte voor uitwisseling en vragen.

Datum: 20 maart 2017
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Inleider: Pastor Ben Piepers