geraakt door verlies

kanker.jpg

Landelijke Ontmoetingsdag ‘Geraakt door verlies’

Welkom op de Landelijke dag op zaterdag 27 oktober 2018. Deze dag is voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan kanker of aan een andere ziekte. Ook naasten zijn van harte welkom.

Wanneer iemand van wie je houdt, is overleden, is dit één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart, de wereld om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was. Gevoelens van verdriet, boosheid, lusteloosheid, eenzaamheid, schuld of wanhoop kunnen je overvallen. Ook lichamelijke klachten kunnen optreden. Deze gevoelens en klachten kunnen verwarrend en vermoeiend voor je zijn. Maar weet dat dit soort reacties horen bij dat ene woord: Rouw.

Deze ontmoetingsdag is voor iedereen die een weg zoekt in het leven met het verlies, maar ook in het leven dat weer verder gaat.

Gastspreker is ds. Pieter Both. Pieter is predikant en leraar op een middelbare school. Hij was 32 jaar toen plotseling zijn vrouw overleed en hij achterbleef met drie kleine kinderen. Naar aanleiding hiervan heeft hij o.a. het boek ‘Dag zeggen, dolen in rouw’ geschreven.

lees ook de folder

Programma

10.00 uur            Ontvangst met koffie/thee

10.30 uur              Programma met o.a. gastspreker ds. Pieter Both  en muziek o.l.v. Trudi Bos

12.00 uur            Heerlijke lunch

12.30 uur               Gelegenheid voor ontmoeting, individueel gesprek, gebed en/of een wandeling

14.00 uur             Gezamenlijke afsluiting

 

Alle begeleiders van deze dag zijn zelf geraakt door verlies. De dag wordt geleid door Annette Westerhuis. Ds. Arie van der Veer houdt een korte overdenking. Gesprek, gebed en nazorg worden verzorgd door Anneke  van Etten.

Waar?

Je bent welkom in Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn.

Kosten?

Wij bieden deze dag gratis aan, maar maken zelf wel kosten.

Het hoeft niet, maar je helpt ons met een vrijwillige bijdrage.

Je eventuele bijdrage is welkom op banknummer: NL55RABO0160462576 t.n.v. de stichting  Als kanker je raakt o.v.v. ontmoetingsdag en datum.

Aanmelden?

Je kunt je aanmelden voor de ontmoetingsdag op http://www.alskankerjeraakt.nl. Iedereen is welkom!