Gezellige middag voor 80 plussers

door Theo Langenhof

Met als thema/motto: “Pinksteren èn Zon”, kregen de ouderen op 8 juni j.l. een sfeervolle middag voorgeschoteld. De dames van de werkgroep “Ouderen en Kerk” hadden alles uit de kast gehaald om er een geslaagde middag van te maken. En…dat is bijzonder goed gelukt!!

Uiteraard werd begonnen met een Eucharistieviering met als voorganger “Pastoor in wording” Karel Donders en waarin het accent lag op Pinksteren.

Het samengesteld koor van Barnevelders en Voorthuizenaren, o.l.v. Carla, verleende met verve hun medewerking om er een mooie viering van te maken. Hulde!!

Na de viering werd iedereen door Elfride welkom geheten aan de “zonnig” ingerichte tafels, met een knipoog naar Pinksteren, alwaar men kon genieten van een kopje koffie of thee… met door de dames zelf gebakken ananas- en/of appeltaart.. er bleef geen kruimel van over!!

Hierna kwam de Zon aan bod. Roos diste op leuke en spontane wijze een tiental wetenswaardigheden over de zon op, waarvan enkele voor een levendige discussie zorgden.

Wijze woorden vlogen over tafel… de meesten kwamen uit het Oosten. Uiteraard!!

De tongen kwamen goed los…maar wat wil je ook: aan de vooravond van Pinksteren..!!

Inmiddels stonden de glaasjes en wat snacks en versnaperingen op tafel en vertelde Nellie een toepasselijk verhaal over hoe belangrijk de zon voor het leefklimaat is, duidelijk gemaakt door de ogen van een schildpad en een vogel.

De moraal van het verhaal bleek voor iedereen anders.. maar stemde toch tot nadenken.

Leuk verhaal, mooi verteld.

De stemming werd wat joliger, zeker toen door Elfride een lied werd ingezet, waarvan het refrein, ja soms zelfs hele coupletten, uit volle borst werd meegezongen. Paste ook prima bij deze middag, een lied van Bob Scholte, jawel ..een hele ouwe: Breng eens een zonnetje onder de mensen..Een heerlijke meezinger.

Aan het einde van de middag werden de dames Ali Benes en Doka Pous voor het voetlicht geroepen. Beide dames namen afscheid van de Werkgroep, na zo’n tiental jaren “zorgen”voor ons ouderen. Ze werden gehuldigd met een mooie bos bloemen.

Bedankt Ali en Doka vor jullie jarenlange inzet!!

Na het slotwoord en wat nakeuvelen toog iedereen voldaan en moegekletst huiswaarts.

Het was een fijne en gezellige middag mede èn vooral door de enthousiaste inzet van

het zorgende team.

Dames, namens alle aanwezige ouderen: Bedankt.!!!

 

Theo Langenhof