Gijs Druijff vertrekt

Gijs Druijff vertrekt. Hij heeft zich 7 jaar ingezet voor de locatieraad, waarvan zes jaar als voorzitter. Tijd om eens met hem te praten.

Bij de openhaard van De Zith, voorafgaand aan zijn periodieke  bloeddonatie, spraken we elkaar. Over zijn betrokkenheid bij onze kerk, zijn van huis uit meekregen vanzelfsprekendheid om  vrijwilligerswerk te doen en zijn werk. Omdat hij nu een kaderfunctie krijgt bij Lotus  (de Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding Slachtoffers), moest hij kiezen tussen diverse vrijwilligerstaken. “De nieuwe functie bij Lotus – waar zijn passie ligt – kwam plots en vlak voor mijn herverkiezingsdatum als voorzitter van de Locatieraad. Ik moest een keuze maken, beide ging niet samen en het is goed dat na 6 jaar een ander het voorzitterschap overneemt”.

Wat houden die voorzitterstaken nu precies in, vroeg ik hem. “We vergaderen eens per twee maanden, de rest van de tijd is het vooral zorgen dat wordt gedaan wat je met elkaar afspreekt. Het kan prima naast het werk, maar vereist wel inzet, communicatie, controle en bijsturen. Dat werk verspreid zich over de dagen. We krijgen richting en ondersteuning vanuit het Bisdom en het StLucas bestuur, daarbinnen is er een zee van ruimte om eigen doelstellingen te formuleren, invulling te geven aan onze geloofsgemeenschap.  Dat laat dus ook veel over aan ons initiatief om van onze geloofsgemeente iets moois te maken”.

Vind je dat je terugkijkend, daarin geslaagd bent, vraag ik hem? “Het is natuurlijk niet alleen de Locatieraad en de Pastoraatsgroep, het zijn alle geloofsgenoten en vooral de vrijwilligers die zich inzetten, die bepalend zijn. Mensen die onbaatzuchtig, met passie en zelfvoldoening onze geloofsgemeenschap in allerlei taken, diaconiewerk en ondersteunend werk samen inhoud geven aan onze geloofsgemeenschap. Als er iets is waar ik nog meer aandacht aan had moeten geven dan zijn het de vrijwilligers. Nog meer dank betuigen aan de vrijwilligers die soms al tientallen jaren zich inzetten en regelmatiger evalueren, te toetsen of onze inzet nog zinniger kan, aan te passen aan de tijd”.

De samenwerking met de pastoraatsgroep krijgt een nieuwe vorm, jullie gaan gedeeltelijk samen vergaderen, bijvoorbeeld. Wat vind jij daarvan? “Korte lijnen, hechte samenwerking is goed, wel moeten we de balans bewaren. De verantwoordelijkheden van de Locatieraad en Pastoraatsgroep liggen anders. De nieuwe voorzitter moet beide belangen goed afwegen, ‘boven de partijen’ staan.” Een stevige persoonlijkheid die helder communiceert dus? “Ja, dat denk ik wel. Het pastoraalwerk wordt door passie en liefde gedreven. Maar we zijn ook een gemeenschap die de zaak financieel op orde moet houden, aan een toekomst moeten werken, meer focus op jeugd en jonge gezinnen is van belang. Moderniseren van communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Want ons geloof dat blijft. Hoe we er binnen onze geloofsgemeenschap over communiceren, daarin zouden we de jongere generatie tegemoet moeten komen”.

Al pratend verstrijkt de tijd, het lijkt alsof Gijs niet over 2 dagen zijn functie neerlegt, zo betrokken is hij. Maar een ander zal het over nemen. Wie weten we nog niet, dat die man of vrouw een voorzitter van de toekomst moet worden, dat is wel duidelijk. Op de winkelpassen is er niet bij.

Bedankt Gijs!