Gods liefde zichtbaar maken door te doen

Advent is een tijd van verwachten, dat is niet passief, in tegen deel!

In de tweede week van Advent lazen we uit Marcus:

Hij predikte: ‘Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’ 

Zijn komst hier op aarde wordt zichtbaar gemaakt door mensen die niet alleen maar gedoopt zijn met water, maar die – om met Johannes de Doper te spreken – gedoopt zijn met de heilige Geest, door mensen die niet achterover zitten en afwachten – ‘stil maar wacht maar, alles wordt nieuw’ – maar die Gods liefde zichtbaar maken door te doen, door …

Dat is wat ik u vraag: te doen.  Om precies te zijn, wilt u meedoen as zaterdag 16 december, een paar uur helpen bij onze diaconie actie van de Bijzonderbon. We hebben een prachtige tent, willen chocolade, Gluhwein en wafels verkopen en … natuurlijk zoveel mogelijk Bijzonderbonnen.

Ik weet dat u het allen druk, druk heeft en nee het zal zaterdag buiten ook niet warm zijn, maar wel hartverwarmend. Belt u mij 06 51 41 77 26 of stuur een mailtje krosschell.rudi@gmail.com om aan te geven wanneer u komt helpen. Als een aantal mensen een paar uurtje kunnen helpen tussen 12:00 en 21:00 uur, dan maken we er een fantastische dag van en laten we samen de Barnevelde gemeenschap zien dat ook wij er zijn, voor elkaar, voor mensen die wel een beetje ondersteuning kunnen gebruiken.

naar de nieuwsbrief