Half Barneveld bakt

taart

voor vrede op 21 sept. a.s.

Rare titel, toch? Iedereen is toch blij, dat we in een land leven met vrede? Ja dat is zo, maar nu is er een (klein) probleem. Als iedereen bakt zijn er geen kopers. En die hebben we ook nodig om geld op te halen voor deze vredesactiviteit.

Op zaterdag 21 september a.s. is het startweekend voor de Vredesweek. Zoals we hier al enkele jaren aandacht aan besteden willen we ook dit jaar wederom op 21 september daar een actie houden, vooral om geld op te halen voor de mensen die in Mosul in Irak wonen. Hun stad is door IS verwoest en de inwoners willen weer samen hun huizen en gebouwen opknappen. Daarom is de organisatie PAX een activiteit gestart om de samenwerking en de cohesie te versterken onder elkaar. Heel belangrijk voor de verschillende groepen zoals de Christenen, Moslims en andere bevolkingsgroepen om een toekomst te verkrijgen met werkelijk VREDE!

De Caritas/Diaconiegroep van onze kerk wil deze dag organiseren, samen met de diaconie van de PKN-kerk om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen voor de inzameling van geld.

Daarom wordt op 21 september a.s. van 10.00 uur tot 16.00 een markt opgesteld op het plein voor onze kerk voor de verkoop van koeken, koekjes en andere lekkernijen

Bakt u graag, dan kunt u helpen door iets te bakken, koeken, koekjes, etc. die we kunnen verkopen. De andere jaren waren mensen heel enthousiast over de gemaakte producten. Ook kan dan in het Catharijnecentrum wat gedronken worden en proeven hoe het smaakt. We vragen daarom of u mee wilt helpen met bakken. De gebakken producten kunnen ingebracht worden op vrijdagavond van 19.00-20.00 uur in het Parochiecentrum of zaterdagmorgen tot 10.00 uur op het plein voor de kerk. Als u contact met ons wilt hebben kunt u altijd bellen naar ondergetekende: 0342-415465 of een mail sturen naar g.vanlanen@tiscali.nl.

Daarnaast vragen we ook aan iedereen die niet kan bakken om zaterdag 21 sept. langs te komen om natuurlijk wat koeken of koekjes te kopen, u bent van harte welkom en wij zullen dan dankzij uw bijdrage een mooi bedrag over kunnen maken naar PAX voor dit doel.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te bakken of te komen kopen, kunt u altijd nog een bijdrage storten op rekeningnummer: NL97RABO0169260690, t.n.v. PCI Barneveld, ten bate van dit doel.

Hartelijk dank en we hopen dat het wederom een succes wordt.

Gerard van Lanen, voorzitter PCI werkgroep (Parochiële Caritas/diaconie Instelling)