Herdenking 500 jaar Reformatie in Barneveld

door Pastor Karel Donders

De afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest voor de herdenking van het begin van de Reformatie. Volgens overlevering spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen in 1517 aan een kerkdeur in Wittemberg wat het startsein werd van de Reformatie.ref poster

Samen met de Protestantse gemeente van de Immanuël- en Bethelkerk hebben wij vorig jaar november het herdenkingsjaar geopend met het prachtige theater- muziekstuk ‘Zeven sloten’ van de Nobuts over barmhartigheid. Verschillende activiteiten hebben de afgelopen maanden de revue gepasseerd met als afsluiting deze maand een boeiende expositie van ‘Kerk en kunst’ in de Immanuëlkerk, die in het weekend van 28 en 29 oktober voor het laatst te zien is.

Afgelopen zomer  ontvingen alle kerken in ons dorp een brief van de voorbereidingscommissie ‘Herdenking 500 jaar reformatie Barneveld’ met de vraag als kerkgemeenschap een stelling te formuleren waarin ons geloof en onze visie tot uiting zou komen.  In een kleine commissie hebben wij als geloofsgemeenschap bij elkaar gezeten en kwamen tot de volgende stelling:

‘Zonder vergeving kan de Kerk niet leven’

Bij het formuleren van deze stelling hebben wij ons laten inspireren door paus Franciscus, die telkens weer een beroep doet op iedere mens van goede wil om de wonden van de mensheid te dichten door de kracht van vergeving en boete. Ook de wonde van verdeeldheid die wij voelen als kerkgemeenschappen hier ter plaatste kan gedicht worden als wij durven vergeven.

Er zijn nog 8 kerkgemeenschappen  die een stelling hebben geformuleerd.  De stellingen van de kerken zijn samengebracht op een grote poster die in de week van 31 oktober aan de verschillende kerkdeuren zullen worden bevestigd.

Hoogtepunt is wel de Reformatieherdenking op 31 oktober in de Oude Kerk waarvoor alle kerken en christelijke gemeenschappen zijn uitgenodigd. Deze bijeenkomst zal bijzonder gericht zijn op jongeren. Prof. Eric Peels is gastspreker en er is een interactief gedeelte in de vorm van ‘college tour’, geleid door ds. Martin Boon, tot voorkort religie-verslaggever van de Barneveldse krant. De bijeenkomst zal ook in het teken staan van verzoening en verlangen naar meer onderlinge verbondenheid.

Dus van harte welkom op dinsdag 31 oktober om 19.30 in de Oude Kerk van Barneveld.

naar de nieuwsbrief

.