Het kerkgebouw

Het woord ‘Kerk’ houdt verband met het Griekse woord ‘Kurios’. Dat betekent ‘Heer’. Een kerkgebouw is op de eerste plaats het huis van God. Een kerkgebouw is een ‘gezamenlijk project’ van God en van de mens: door mensen in geloof gebouwd en aan God toegewijd.

Een kerkgebouw doet veel mensen even stil staan bij hun relatie met God. Het kerkgebouw is ook een verwijzing naar de geloofsgemeenschap die er kerkt. De gelovigen zijn de levende stenen die samen de gemeenschap rond de Heer vormen. Bovendien is een kerk een teken van menselijk kunnen: voor God is vaak het mooiste nog niet mooi genoeg.